Startende bedrijven hebben directe en indirecte effecten op de economie.

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Agentschapnl

Effecten startende bedrijven op economie in kaart gebracht

Startende bedrijven hebben directe en indirecte effecten op de economie.

Onder de directe effecten verstaan we de productie en werkgelegenheid die gecreëerd wordt in de nieuwe bedrijven zelf. Onder de indirecte effecten verstaan we de productiviteitsverbeteringen die ontstaan in reeds bestaande bedrijven als gevolg van de toegenomen concurrentie die de nieuwe bedrijven teweegbrengen. Bestaande bedrijven worden gedwongen beter te presteren omdat ze anders weggeconcurreerd worden door de nieuwe bedrijven.

In dit rapport wordt getracht de grootte van de directe en indirecte effecten van starters op de (regionale) economie te meten met behulp van een regressiemodel. In het model wordt de werkgelegenheidsgroei verklaard uit de startersratio en een nieuw ontwikkelde maatstaf die de mate van concurrentie tussen bestaande bedrijven meet. Hierbij zijn we ook in staat korte en lange termijn effecten te onderscheiden. We schatten het model op het niveau van Nederlandse regio’s en sectoren.

Uit onze empirische analyse komt naar voren dat de lange termijn effecten van starters op de werkgelegenheid groter zijn dan de korte termijn effecten. Het gaat hierbij met name om twee lange termijn effecten. Ten eerste groeien na verloop van tijd de meest succesvolle starters uit tot snelle groeiers, waar veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ten tweede blijken er enige jaren overheen te gaan voordat de nieuwe bedrijven een bedreiging vormen voor de bestaande bedrijven zodat deze laatste daadwerkelijk gestimuleerd (gedwongen) worden om beter te presteren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!