Starters bieden nauwelijks extra werkgelegenheid

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Ondernemerschap.nl

De meeste startende ondernemers hebben geen personeel, ook na vijf jaar ondernemen. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, is in veel gevallen ook beperkt.

Starters bieden nauwelijks extra werkgelegenheid

Bij de start werkt bijna de helft van de ondernemers (45%) parttime in het bedrijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM onder ondernemers die in de eerste helft van 2008 met een bedrijf zijn gestart.

Startende ondernemer is meestal geen werkgever


Bij de start had slechts 4% van deze ondernemers werknemers in dienst. In de jaren na de start stijgt het aandeel werkgevers geleidelijk naar 13% in 2012. Het aandeel ondernemers met personeel zal naar verwachting niet verder toenemen, want de meeste ondernemers die geen personeel hebben, streven daar ook voor de toekomst niet naar.

Als ondernemers wel personeel hebben, is de personeelsomvang in 60% van de gevallen beperkt tot één of twee werknemers. 30% heeft inmiddels meer dan vijf werknemers in dienst. Het personeelsbestand van ondernemers met personeel kan nog groeien, want veel ondernemers die al werknemers in dienst hebben, streven er zeker naar om in de toekomst meer werknemers in dienst te nemen.

Groot deel starters blijft parttime ondernemer

De werkgelegenheid die starters creëren betreft niet zelden 'arbeidsplaatsen naast arbeidsplaatsen', en dan voornamelijk een baan in loondienst. Daarnaast zijn er ondernemers die naast het bedrijf overige betaalde of freelance werkzaamheden verrichten, of ook een andere onderneming leiden. Enkele maanden na de start in 2008 had een kwart van de ondernemers naast het bedrijf ook nog een baan in loondienst. Het aandeel ondernemers met ook een baan daalt kort na de start iets, maar stabiliseert daarna snel op een aandeel van een op de vijf.

De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, betreft in veel gevallen dan ook geen volledige arbeidsplaatsen. Bij de start werkt bijna de helft van de ondernemers (45%) parttime in het bedrijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Het aandeel parttime ondernemers zou nog iets verder kunnen afnemen, want de helft van de parttime ondernemers geeft in 2012 te kennen er naar te streven om in de toekomst meer uren met het bedrijf bezig te zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!