Startfase Delta Region in woord en beeld: 'Counterfacts 2013-2014'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Strategic Board Delta Region

Onder de vlag ‘Delta Region’ is door de Strategic Board afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het versterken van het triple helix netwerk op schaal van de Delta Region: Zeeland, Noord-Brabant en delen van Vlaanderen.

Startfase Delta Region in woord en beeld: 'Counterfacts 2013-2014'

Met als meest tastbare resultaat een gemeenschappelijke Koepelvisie op de economische toekomst van de hele Delta Region. Eind 2014 eindigde de launchfase. De triple helix partners laten in het document 'Counterfacts Launchfase' én in een korte video zien wat er tot stand is gebracht.

Achtergrond Strategic Board Delta Region

Missie en visie

Onze missie is een transitie van de Delta Region van een lineaire naar een circulaire, dus meer duurzame, toekomstgerichte economie. Met als visie de Delta Region (Zuidwest-Nederland en delen van Vlaanderen) te ontwikkelen tot een internationale koploper in kennis- en business ontwikkeling op de topclusters Biobased, Maintenance en Logistiek in relatie tot - en in cross overs met – andere economische sectoren als Agro, Chemie & High Tech Systems en Materials. Waarmee we een onderscheidende bijdrage leveren aan de mondiale transitie naar een nieuwe circulaire – dus toekomstbestendige en duurzame - economie; de innovatieve maakindustrie.

Strategische Agenda

Onze aanpak ligt vast in de Strategische Agenda met daarin vier actiedomeinen: Business, Technology, People en Basics. Overkoepelend kennen we nog een vijfde domein ‘Connections’. In feite is dat de verbindende, voorwaardenscheppende activiteiten over en tussen de actiedomeinen op schaal van de Delta en daarbuiten. De Strategic Board Delta Region is een informeel knooppunt in bestaande netwerken om slimme verbindingen mogelijk te maken. En noodzakelijk om het komende decennium samen uitvoering te blijven geven aan de Strategische Agenda.

Video bij artikel

Meer informatie over Strategic Board Delta Region:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!