Starthandeling aardwarmteproject Koekoekspolder IJmuiden

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Overijssel

Maandag 30 augustus heeft minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven, mede namens het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in IJsselmuiden de eerste symbolische starthandeling verricht als voorbereiding op het boren naar aardwarmte in de Koekoekspolder.

Starthandeling aardwarmteproject Koekoekspolder IJmuiden

Dit deed zij in aanwezigheid van gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Pieter Treep, naast het bedrijf van de gebroeders Vahl aan de Hartogsweg in IJsselmuiden.

Minister Van der Hoeven: "Verbeterde garantieregeling voor aardwarmteboring voor Koekoekspolder"
De belangrijkste boodschap die de minister kwam brengen was de toezegging dat de nieuwe garantieregeling van haar ministerie geen belemmeringen kent voor dit project. Dat wil zeggen dat de tuinders die meedoen aan het aardwarmteproject in de Koekoekspolder gebruik kunnen maken van de garantieregeling. Concreet betekent dit dat vóór 15 oktober (de regeling gaat 1 oktober in) de initiatiefnemers een positieve beschikking op hun aanvraag tegemoet kunnen zien.

Duurzame energiebron en behoud van werkgelegenheid
Theo Rietkerk benadrukte tijdens het bezoek van de minister het unieke van dit project: "Wij zijn trots op dit initiatief om een aantal redenen. Het is voor het eerst dat er een cluster tuinders samen investeert in een aardwarmteproject en het is de eerste aardwarmteboring in Noordoost-Nederland. We garanderen hiermee een duurzame energiebron en bovendien behouden we de werkgelegenheid in de Koekoekspolder. Allemaal zaken waar we trots op mogen zijn." Ook werken de overheden bijzonder goed samen om dit grootste project te realiseren. De provincie Overijssel heeft gezorgd voor de opsporingsvergunning die door Economische Zaken is afgegeven.

Pieter Treep: "Ik ben blij dat de minister met het onthullen van dit bouwbord, het boren naar aardwarmte ondersteunt. Warm water uit diepere aardlagen is een kansrijke bron van duurzame energie. Wanneer de boring in de Koekoekspolder slaagt en de bron werkt, bespaart dat 5 miljoen m3 aardgas per jaar. Daarmee wordt er per jaar 7 kiloton minder CO2 uitgestoten. Dat komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 2.800 huishoudens. Het is een enorme stimulans van Kampen en voor het milieu."

Twee kilometer diep
Het boren naar warm water gaat in de Koekoekspolder tot een diepte van ongeveer twee kilometer. Er worden twee putten geboord. Uit de ene put wordt warm water omhoog gepompt. Hiermee worden de kassen verwarmd, waarna het afgekoelde water via de andere put wordt teruggepompt.

Aan het aardwarmteproject in de Koekoekspolder doen drie ondernemers mee: Gebroeders Vahl, AmboValentes en Kwekerij Voorhof/Valstar. De drie tuinders hebben gezamenlijk Aardwarmtecluster BV opgericht voor het realiseren en exploiteren van de aardwarmtebron en zijn daarmee opdrachtgever voor de boringen.

De totale investeringen worden geraamd op 8,7 miljoen euro. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een subsidie verleend van 2 miljoen euro. De provincie Overijssel en de gemeente Kampen verstrekken een lening aan het Aardwarmtecluster van in totaal 6,7 miljoen euro (4,5 mln van de provincie en 2,2 mln van de gemeente). De Ministeries van Economische Zaken en LNV zorgen voor een garantstelling die een belangrijk deel van de risico's van de boring dekt, zodat de boring nu van start kan gaan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!