Startsein samenwerking Zorg- en Adviesteams mbo (ZAT) op 28 april a.s.

  • Onderwijs & Training
  • Bron: ROC van Twente

Samenwerking tussen gemeenten, mbo-instellingen en diverse hulpverleningsinstanties.

Startsein samenwerking Zorg- en Adviesteams mbo (ZAT) op 28 april a.s.

Zij organiseren zich in Zorg- en Adviesteams mbo (ZAT) en helpen daarmee risicojongeren op weg naar een diploma. Op deze manier leveren ze een bijdrage aan het terugdringen van voortijdig schooluitval. De kick-off van de Zorg- en Adviesteams vindt die dag tussen 15.30 en 17.00 uur plaats bij het ROC van Twente aan de Gieterij 200 te Hengelo.

Wethouders Hatenboer (subregio Enschede), Binnenmars (subregio Almelo), Oude Alink (subregio Hengelo) en Winkelhuis (subregio Oldenzaal) en lid College van Bestuur ROC van Twente van Sunder onderschrijven symbolisch de samenwerking. ‘Deelnemers aan het  ZAT zijn er om risicojongeren te helpen  hun leven op orde te krijgen’, aldus Margo Gaemers van het Loopbaancentrum van het ROC van Twente. ‘Het gaat dan om jongeren die meervoudige problemen hebben, zoals conflicten in de thuissituatie, gokschulden, agressie en/of verslaving.’

In de Zorg- en Adviesteams zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Het team bestaat uit hulpverleners van het  Maatschappelijk Werk, de Jeugdgezondheidszorg en Bureau Jeugdzorg, en begeleiders van Leerplicht en RMC, de Jeugdpolitie,  het ROC van Twente en het AOC Oost. De mbo-scholen kunnen op deze wijze effectiever gebruik maken van externe expertise op het gebied van (jeugd)hulpverlening.

De wettelijke zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs  staat er aan te komen. De  Zorg- en  Adviesteams passen binnen deze zorgplicht.  Hiermee lopen het ROC van Twente en het AOC Oost al vooruit op de wettelijke vereisten, maar vooral het voorkomen van voortijdig schooluitval is voor alle partijen het doel om een ZAT op te richten.

nadere informatie kunt u verkrijgen bij Margo Gaemers, Manager Loopbaancentrum, mgaemers@rocvantwente.nl of 06 21 41 38 22.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!