Staten akkoord met motie Gebiedsontwikkeling

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel is gisteravond akkoord gegaan met een motie voor de gebiedontwikkeling Luchthaven Twente.

Staten akkoord met motie Gebiedsontwikkeling

In december ontstond er over dit onderwerp een crisis in de coalitie van CDA, PvdA en VVD. De coalitiepartijen kwamen vervolgens met een brief aan Provinciale Staten.

De coalitie wil dat de gebiedsontwikkeling onafhankelijk van de tender plaatsvindt, onder regie van provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Er moet een gebiedsregisseur komen. Een ander belangrijk punt is dat de leisure-activiteiten niet grootschalig mogen zijn maar passend in schaal en omvang van het gebied. Bovendien is een luchthaven in dit plan “een kans”, géén doel, maar een middel tot economische ontwikkeling van het gebied. Daarnaast moet de onduidelijkheid rondom passagiersaantallen worden opgelost en de geluidscontour teruggebracht worden van 38 naar 8 vierkante kilometer.
Militair medegebruik behoort tot de mogelijkheden, mits dat de exploiteerbaarheid van de burgerluchthaven vergroot en de economische ontwikkeling niet in de weg zit.

De coalitiepartijen bekrachtigden gisteravond hun brief met een motie die Gedeputeerde Staten vraagt om de uitwerking van dit plan. De motie werd met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

De voltallige oppositie –SP, GroenLinks ChristenUnie, SGP en Solidara- stemde tegen, omdat in de motie niet expliciet genoeg stelt dat er ook een ontwikkeling zónder luchthaven mogelijk is.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!