Staten beslissen over toekomst Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

In de vergadering van Provinciale Staten van 25 april wordt een aantal voorstellen besproken die richtinggevend zijn voor de toekomst van Gelderland.

Staten beslissen over toekomst Gelderland

Het gaat om het investeren in de Gelderse economie en werkgelegenheid, stimuleren van innovatie en het ondersteunen van de omslag van fossiele energiebronnen naar duurzame.

De openbare bijeenkomst van de Gelderse Staten begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.

Onderwerpen

Programma Stad en regio 2012 -2015/2017
Voorstel over de af te sluiten regiocontracten, contracten voor het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid en het Kleine Steden Belei. Doel is dynamische steden en vitale regio’s te ontwikkelen.

Dienstauto’s
Bespreking van de voorgestelde wijziging van artikel 23 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden.

Economie, energie en werkgelegenheid
Besluiten over de inzet van van 9 miljoen euro voor innovatie in de Gelderse Food- en

Healthsectoren en het creëren van een uitstekend vestigingsklimaat.
Besluiten over het beschikbaar stellen van 3 miljoen euro in 2012 voor het programma 'Energietransitie'.

Logistiek en goederenvervoer
- Aan de Gelderse Staten wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeringsprogramma Logistiek en Goederenvervoer 2012-2015. Inpassingsplan Millingerwaard/De Beijer
- Het inpassingsplan regelt de omzetting van een bedrijfsbestemming naar een natuurbestemming en is onderdeel van de gehele herinrichting van de Millingerwaard.

Bevolkingskrimp
De aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ‘Met het oog op morgen’.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!