Stedelijke distibutie probleem in veel gemeentes

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TLN

TLN en EVO willen dit jaar nog de problemen rondom stedelijke distributie opgelost hebben.

Stedelijke distibutie probleem in veel gemeentes

TLN en EVO stellen dat 2011 het jaar van de waarheid is voor stedelijke distributie. Al jaren wordt er gesproken over maatregelen die de bevoorrading van de Nederlandse binnensteden moeten verbeteren. Maar de tijd van praten is wat EVO en TLN betreft nu voorbij. Het verladend en vervoerend bedrijfsleven wil dat in 2011 ten minste dertig gemeenten maatregelen hebben uitgevoerd die de problemen rondom stedelijke distributie effectief aanpakken.

Maatregelen als belevering in de randen van de dag, verruiming van venstertijden en inzet van straatmanagement werpen in enkele steden inmiddels hun vruchten af. Het baart EVO en TLN echter zorgen dat er nog steeds veel steden zijn die de winst van stedelijke distributiemaatregelen niet inzien. Zo zijn er nog veel gemeenten die alleen voertuigen korter dan bijvoorbeeld acht meter toelaten zonder duidelijke noodzaak. Wat men zich niet realiseert is dat vervoerders dan meer ritten moeten uitvoeren met kleinere voertuigen, wat de leefbaarheid juist verslechtert.

Volgens EVO en TLN zijn er inmiddels legio voorbeelden die aantonen dat het efficiënter maken van de bevoorrading niet alleen winst oplevert voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeente, de binnenstadondernemers en binnenstadbewoners. De gemeente heeft belang bij een hogere verkeersveiligheid en ondernemers hebben profijt van een goed winkelklimaat dat zo min mogelijk wordt verstoord door laad- en losactiviteiten. Verder vermindert efficiëntere bevoorrading het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor belevering van binnensteden. Dit is goed voor de doorstroming en levert tegelijkertijd winst op voor de luchtkwaliteit.

Eind 2010 heeft de Ambassadeur Stedelijke Distributie, Eric Janse de Jonge, het Landelijk Actieprogramma Stedelijke Distributie gepresenteerd, waarvan de uitvoering bij Connekt is neergelegd. Het doel is om de komende twee jaar stedelijke distributie echt te laten landen in alle grote steden. EVO en TLN zullen dan ook nauw samenwerken met Connekt om deze ambities waar te maken. (FL)

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!