Steden Euregio Rijn-Waal streven naar nauwere samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

Op vrijdag 3 februari 2017 kwamen de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal bijeen in het Düsseldorfer Rathaus. Ook wisselden zo'n 50 deskundigen hun kennis en ervaring uit in werkgroepen over economie, duurzaamheid, mobiliteit, migratie en integratie.

Steden Euregio Rijn-Waal streven naar nauwere samenwerking

Daarnaast inventariseerden zij mogelijkheden voor gezamenlijke, grensoverschrijdende en EU-gesubsidieerde projecten. Hun gemeenschappelijke doel: versteviging van de samenwerking, omdat de steden een centrale rol in de duurzame ontwikkeling van Europa innemen, overeenkomstig het op 30 mei 2016 door de EU-lidstaten gesloten Pact van Amsterdam.

"Mensen voor mensen"

Een eerste gezamenlijk project is de intensieve uitwisseling door vrijwilligersorganisaties. Onder het motto “mensen voor mensen” wisselen Duitse en Nederlandse vrijwilligers die zich voor vluchtelingen inzetten hun ervaringen uit.

Voorzetten en uitbreiden van samenwerking

De steden willen zich inzetten voor de voortzetten en uitbreiding van de samenwerking binnen de Euregio Rijn-Waal. Het accent in de samenwerking liggen op het gebied van stadsontwikkeling, zowel op sociaal als economisch vlak, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor duurzame stadsontwikkeling overeenkomstig de EU-2020 doelstellingen van slimme, groene en integratieve groei. Daarnaast is er aandacht voor duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie.

Grensoverschrijdend samenwerken

In een “Memorandum of Understanding”, dat de burgemeesters van Arnhem, Nijmegen, Ede, Düsseldorf, Duisburg en Moers in Düsseldorf tekenden, is daarnaast ook nog het doel opgenomen om ook op het gebied van gezondheidszorg, creatieve economie, agrofod en logistiek grensoverschrijdend samen te werken.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!