Steden Euregio Rijn-Waal werken samen aan duurzaamheid en slimme mobiliteit

De besturen van de zes 100.000+ gemeenten binnen de Euregio Rijn- Waal hebben tijdens een ontmoeting in Nijmegen op 20 september jongstleden hun samenwerking in het 100.000+ samenwerkingsverband bekrachtigd door de volgende stap in deze samenwerking te zetten.

Steden Euregio Rijn-Waal werken samen aan duurzaamheid en slimme mobiliteit

De komende periode willen zij gezamenlijk werken aan duurzaamheidsthema’s.

People to People projecten

Tijdens de bijeenkomst in Green Capital Nijmegen tussen bestuurders van Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf is afgesproken intensiever kennis te delen- en uit te wisselen en samen te werken op de gebieden energietransitie, groene, gezonde en vitale stad en de ontwikkeling van slimme mobiliteit. De burgemeester van Duisburg, burgemeester Sören Link, onderstreept het belang van de positieve ervaringen van de People to People projecten. “De INTERREG-projecten hebben een duidelijke meerwaarde voor mensen aan beide zijden van de grens. Wie de grensregio versterkt, versterkt de Europese interne markt en de cohesie in Europa".

Afstemming en samenwerking

Op alle thema’s gaan de steden kennis delen en kijken waar men meer voordelen kan halen door samen te werken. Bij energietransitie is een eerste stap de bijdrage aan een grensoverschrijdende energieconferentie die de Nederlandse overheid samen met die van Nordrhein-Westfalen organiseert komend voorjaar.

De groene, gezonde en vitale stad

De samenwerking binnen het thema groene, gezonde en vitale stad zal zich richten op het delen van kennis over onder meer biodiversiteit, voeding en gezondheid en burgerparticipatie. De steden willen graag van elkaars experimenten leren waarbij bijvoorbeeld inwoners in aanraking komen met gezond en duurzaam voedsel, de kennis van gezond en duurzaam voedsel verbeterd kan worden en gekeken wordt hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het groen en gezond maken van de stad.

Volop kansen

Volgens wethouder Hester Veltman-Kamp van Ede liggen hier volop kansen: “In de Foodstad Ede hebben we vanuit onze integrale voedselvisie al veel projecten en samenwerkingen  in gang gezet. We hebben we samen met onze regio partners in de Regio FoodValley veel kennis van gezond voedsel en toepassingen op het gebied van Food die ook voor andere gemeenten waardevol zijn. Wij willen deze kennis graag delen en op onze beurt kunnen wij weer leren van hoe andere steden inwoners betrekken bij het groen en gezond maken van de stad”

Slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit krijgt handen en voeten door het uitwisselen van kennis en grensoverschrijdend verbinden van pilots. Daarvoor is onlangs gestart met een gezamenlijk onderzoek om grensoverschrijdende snelfietsroutes in kaart te brengen en mogelijk met elkaar te verbinden. Bürgermeister Christoph Fleischhauer  van Moers: "De mobiliteit van de toekomst blijft een individuele aangelegenheid. De meest efficiënte manier om van A naar B te komen dat telt. Het vervoermiddel, dat hier een steeds belangrijkere rol bij kan spelen, is de eBike – mits de infrastructuur ook goed is. Daarom hebben we een Euregionaal mobiliteitsplan voor fietspaden gelanceerd”.

Uitdagingen in duurzaamheid en mobiliteit oppakken

Tot slot willen de steden zich gezamenlijk hard maken voor verbeteren van luchtkwaliteit op de rivieren en de verduurzaming van de scheepvaart. Immers 5 van de 6 steden liggen aan grote rivieren en hebben te maken met drukke scheepvaartroutes op het water. Burgemeester Bruls van Nijmegen is als gastheer tevreden over de ontmoeting: Ik ben blij met deze samenwerking in de 100.000+ steden van onze Euregio. Als motoren van de economie is het de taak van de grote steden samenwerking handen en voeten te geven. Uitdagingen in duurzaamheid en mobiliteit kunnen allang niet meer lokaal opgepakt worden.

Boegbeeld van de euregionale samenwerking

Het 100.000+ stedennetwerk is een initiatief van de 100.000+steden in de Euregio Rijn-Waal om, als boegbeeld van de euregionale samenwerking, een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio, de positionering in het krachtenveld tussen Randstad en Rhein-Ruhrgebied en op Europees niveau en het realiseren van de Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal.

De steden doen dit door het uitwisselen van kennis inzichten en ervaringen rondom stedelijke vraagstukken, door gezamenlijk projecten te ontwikkelen en het gezamenlijk behartigen van belangen van de regio op provinciaal, deelstaat, nationaal en Europees niveau. Daarbij is bijzondere aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling langs de lijnen van de EU 2020-doelstellingen smart, green and inclusive growth en accenten op duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie.

Memorandum of Understanding

Tijdens de eerste burgemeestersconferentie van het 100.000+ stedennetwerk in februari 2017 zijn de contouren van de samenwerking vastgelegd in een Memorandum of Understanding, met als titel “Towards smart, green and inclusive cities”. In deze verklaring is de intentie uitgesproken tot intensivering van deze samenwerking. De bijeenkomst van 20 september is een vervolgstap in de samenwerking.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!