Stedendriehoek investeert in arbeidsmobiliteit met mobiliteitsvoucher

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Strategische Board Stedendriehoek

Hoe flexibeler een medewerker is, hoe beter zijn of haar positie op de arbeidsmarkt, nu en straks. In de Week van de Arbeidsmobiliteit van 27 tot en met 31 oktober kunnen medewerkers een dag mee te draaien in een andere organisatie.

Stedendriehoek investeert in arbeidsmobiliteit met mobiliteitsvoucher

Dagje meedraaien bij andere baas

Medewerkers krijgen in de Week van de Arbeidsmobiliteit de kans om een kijkje te nemen in een andere keuken. Door bewust eens andere werkzaamheden uit te voeren krijgen ze zicht op mogelijkheden die er zijn in de regio. Met als doel de bewustwording van de eigen mobiliteitsmogelijkheden vergroten. Aanmelden kan via www.weekvandearbeidsmobiliteit.nl.

Deel mobiliteitskosten vergoed

Het kabinet heeft 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen om de arbeidsmarkt te verstevigen. Een van die maatregelen in de Stedendriehoek en Noord Veluwe is de Mobiliteitsvoucher. WerkendStedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), Veluweportaal (Harderwijk) en het UWV trekken samen op om werkgevers te ondersteunen bij het vergroten van de arbeidsmobiliteit van werknemers.

Elke werkgever in de regio kan een aanvraag doen voor 2.000 euro via de website www.samenwerkmakenvanwerk.nl. Samen met de werknemer om wie het gaat maakt de werkgever een mobiliteitsplan. Doel daarvan is dat de werknemer naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf begeleid wordt, onder andere met coaching en scholing.

Over de Strategische Board Stedendriehoek

Het sectorplan is ingediend vanuit de Strategische Board Stedendriehoek. Hierin werken Ondernemers, Overheid en Onderwijs & Onderzoek samen. Want alleen nauwe samenwerking en een gezamenlijke aanpak leiden tot de beste resultaten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!