Stedendriehoek kijkt vooruit.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO_NCW

Met ‘Optimistisch Ondernemen in de Stedendriehoek’ kijkt het Ondernemersplatform vooruit na de crisis.

Optimistisch ondernemen in de Stedendriehoek
Stimuleren van werkgelegenheid, talent en Stedendriehoek 4.0 zijn speerpunten

Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS), heeft afgelopen maandagmiddag tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de Deventer Schouwburg haar nieuwe werkgeversagenda gepresenteerd.  Dries Crama, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek en het OPS, overhandigde het eerste exemplaar aan regiovoorzitter Andries Heidema.

Tijdens het Miljoenennota-ontbijt 2010 in Paleis het Loo hebben ondernemers de speerpunten van deze agenda bepaald. ‘’Dat levert niet alleen onze inzet op voor de samenwerkingsverbanden in de regio, maar ook projecten met een concreet resultaat’’, aldus Dries Crama.
Ondernemerschap zorgt voor welvaart en welzijn
Ondernemers en ondernemingen kijken met meer optimisme naar de toekomst dan wie ook. De veranderingskracht van het ondernemerschap is een van de belangrijkste kurken waar onze moderne samenleving op drijft. Het brengt welvaart en welzijn, ook in een omgeving die sterk verandert. Het Ondernemersplatform Stedendriehoek legt haar focus op sterke eigenschappen en activiteiten, zij werkt aan een optimaal ondernemersklimaat en het beter benutten van verborgen ‘overhead’.

Stedendriehoek Onderneemt, Onderwijst & Onderscheidt
De input van ondernemers heeft het OPS vertaald in drie pijlers: Stedendriehoek Onderneemt, Stedendriehoek Onderwijst en Stedendriehoek Onderscheidt. De agenda is een oproep om ruimte te maken voor groeibevorderend beleid, het niet verloren laten gaan van talenten en het benutten van verborgen reserves. Daarvoor is goed beleid nodig en goede samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Die samenwerking noemt Crama Stedendriehoek 4.0.

Regionale ombudsman en economic development board nodig
Het ontbreekt in de regio aan een ambitieus economisch beleid. De regiogemeenten zullen ook bij andere aspecten van haar beleid de gevolgen voor ondernemers en de regionale economie in haar afweging moeten betrekken. Het OPS pleit daarom voor het instellen van een formele ‘economic development board’ voor de Stedendriehoek. VNO-NCW Stedendriehoek en MKB Stedendriehoek willen een regionale ombudsman instellen die in individuele gevallen kan bemiddelen tussen ondernemer en lokale overheden.

 

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!