Stedendriehoek lanceert initiatief circulaire economie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

Ondernemers in de Stedendriehoek hebben samen met kennisinstellingen initiatief genomen tot de oprichting van het Cleantech Center Nederland.

Stedendriehoek lanceert initiatief circulaire economie

Cleantech Center Nederland is een kennisplatform voor circulaire economie waar ondernemers met het onderwijs samenwerken aan nieuwe schone technieken en businessmodellen. Het Center gaat zich vestigen in Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Tijdens de regionale arbeidsmarktconferentie ‘Samen zichtbaar vooruit’ die 10 oktober plaatsvindt in Omnisport Apeldoorn, maakt Ton van Vught, directeur Techniek & Mobiel van Aventus, het initiatief wereldkundig.  

Behalve het presenteren van het Center, wordt tijdens de conferentie ook de eerste challenge bekend gemaakt, waar een consortium van Tauw, Circulus, VAR en Saxion samen aan gaat werken. Deze challenge wordt de eerste van de 60 op jaarbasis die het center als ambitie heeft. Ton van Vught: “Het Cleantech Center gaat studenten en ondernemers aan elkaar verbinden door middel van deze challenges. Ondernemers leggen een uitdaging op het gebied van cleantech voor, waar studenten een praktische en uitvoerbare oplossing voor ontwikkelen.”

De eerste challange is het realiseren van een blauwdruk voor urban mining. Hiermee worden de (industriële) afvalstromen in de regio en het optimale hergebruik in beeld gebracht. 

Centrum voor concrete oplossingen

De Stedendriehoek is hard op weg zich te ontwikkelen als Cleantech-regio doordat industriële bedrijven bovengemiddeld inzetten op het aanbieden van duurzame producten & diensten en het verduurzamen van productieprocessen. Aventus, Greentech Alliances, HAN, Pakhuis Noorderhaven, Provincie Gelderland, Saxion, Strategische Board Stedendriehoek en VNO-NCW Stedendriehoek zien hier potentie voor de toekomst in. Zij hebben de ambitie om cleantech oplossingen sneller te realiseren, voor een grotere groep (consumenten en B2B) gebruikers beschikbaar te stellen en jongeren te mobiliseren om te kiezen voor een ‘groene’ studie. Het Cleantech Center wil concreet bijdragen aan een gesloten grondstoffen- en energiekringloop binnen bedrijven. 

Verbinding

Het Cleantech Center wordt hét kennisplatform waar ondernemers gebruik kunnen maken van de kennis en know-how van (jong) talent in het onderwijs voor de uitdagingen van de toekomst. Daarmee verbindt het Center studenten, docenten, praktijkbegeleiders, medewerkers en ondernemers. Zo werkt het Cleantech Center samen met SEECE - Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise – van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Zij hebben expertise op het gebied van elektrische energie in huis. Dit vanuit de overtuiging dat niet de technologie, maar de inzet en verbinding ervan de waarde bepaalt. “Het delen van kennis is daarom een absolute voorwaarde”, aldus Ton van Vught namens de initiatiefnemers. “Meedoen betekent voorsprong in techniek om de kringloop van het eigen productieproces te sluiten.” 

Schakel tussen onderwijs en ondernemers

Het centrum gaat een onmisbare schakel betekenen tussen onderwijs en ondernemers in de ontwikkeling naar een circulaire economie, waarin de kringloop van productieprocessen gesloten wordt. Techneuten onder elkaar zien wel eens zaken over het hoofd die klein lijken, maar grote gevolgen kunnen hebben.  Jong talent kijkt met ‘andere ogen’, en heeft vaak veel kennis van huidige trends en ontwikkelingen. Die kennis is van onschatbare waarde voor technologische ontwikkelingen voor de toekomst. In het Cleantech Center worden alpha en beta studenten heel bewust samen gekoppeld aan bedrijven. ‘Deze samenwerking leidt tot betere business cases’. “En”, benadrukt Van Vught, “het Cleantech Center is geen opleiding. Hier werken multidisciplinaire teams samen aan actuele vraagstukken in de markt. Dat kan door middel van stages, afstudeeropdrachten en excellentietrajecten.”  

Pressure Cooker voor starters

Naast het samenbrengen van vraag en aanbod en het delen van kennis wil het Cleantech Center een voedingsbodem bieden voor startende ondernemers op het thema cleantech. Vanuit de locatie Pakhuis Noorderhaven wordt concreet gewerkt aan de realisatie van een incubator: Cleantech Inc. Starters beginnen in het Pressure Cooker (PC) programma van 3 maanden. “Geen schoolklasje zonder vrijheid, maar een energieke stroomversnelling waar 8 tot 10 startups werken aan product- en marktontwikkeling, het verdienmodel, een  prototype, acquisitie van eerste klanten en een roadmap voor de eerste maanden,” sluit Van Vught af.

Contactpersoon

Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, (055) 5222606.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!