Stedendriehoek positief kritisch over Omgevingsvisie Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

De regio Stedendriehoek is positief kritisch over de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Zij gaat graag het gesprek over de uitvoering hiervan aan. Tegelijkertijd zijn er ook enige zorgen.

Stedendriehoek positief kritisch over Omgevingsvisie Gelderland

Deze zorgen hebben met name te maken met de manier waarop nieuwe afspraken over woningbouwprogrammering gemaakt kunnen worden. De regio Stedendriehoek vreest dat de nieuwe Omgevingsvisie te weinig ruimte laat voor co-creatie op dit onderwerp.

De regio vindt een te eenzijdige focus op aantallen woningen contraproductief en niet in lijn met de economische mogelijkheden. De regio is bezig met het opstellen van een regionale woonagenda en heeft ademruimte nodig bij het maken van nieuwe afspraken. Dit is gisteravond door Hans van der Hoeve, vice-voorzitter van de regio Stedendriehoek, ingebracht tijdens de hoorzitting van de provincie in Zutphen.

Stimuleren bouw

De regio Stedendriehoek wil wat betreft de woningbouwprogrammering een lans breken voor het werken met bandbreedtes voor wat betreft de aantallen. Een kader is wenselijk, maar wel met flexibiliteit om op de juiste plek de goede dingen te kunnen doen. Volgens de regio moet de focus liggen op het stimuleren van de bouw op goede plekken met het juiste aanbod.

Hierdoor kan de regio verschillende woonmilieus blijven aanbieden voor de woonconsument uit en van buiten de regio. Daarnaast wil de regio aandacht voor creatieve oplossingen voor leegstaande panden, voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en voor gevolgen voor de woningmarkt van de kanteling van de zorg.

Vertrouwen

In de inspreekreactie verwoordt de regio Stedendriehoek haar vertrouwen in de provincie Gelderland. Het vertrouwen dat provincie en regio elkaar kunnen en gaan versterken in de maatschappelijke opgaven nu en in de toekomst. De manier waarop de provincie aangeeft te willen inspireren en verbinden, bieden daarvoor veel aanknopingspunten.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!