Stedendriehoek schakelt naar energieneutraal

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Regio Stedendriehoek

Bedrijven en gemeenten in de regio Stedendriehoek spannen zich gezamenlijk in voor een energieneutrale regio.

Stedendriehoek schakelt naar energieneutraal

Een belangrijke stap hiernaar toe is de ondertekening van de intentieverklaring Stedendriehoek Onderneemt EnergieNeutraal (SOEN) door de regio Stedendriehoek, Alliander, Enexis, Kamer van Koophandel-Oost Nederland, VNO-NCW Stedendriehoek en Stedendriehoek Onderneemt.
De bedoeling is dat in het najaar 2010 de samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen wordt afgesloten, met als doel om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstelling om als eerste regio in Europa energieneutraal te zijn.

De activiteiten die uit deze samenwerking voortkomen, dragen bij aan het realiseren van de economische visie van de regio Stedendriehoek én sluiten aan op bestaande programma’s op het gebied van economie en energie. De samenwerking is goed voor het lokale bedrijfsleven: met alle bijbehorende positieve economische consequenties geeft het een impuls om ervaring op te doen met nieuwe technologieën en processen. De initiatieven dragen bij aan het versneld realiseren van een energieneutrale regio.
Een ander project in de regio dat bijdraagt  aan deze doelstelling is de recente inventarisatie van biomassastromen waaruit blijkt dat het potentieel biomassa in de regio Stedendriehoek goed is voor  de verwarming van 16.500 woningen. Verder is op het gebied van windmolens onlangs een quick-scan uitgevoerd naar mogelijke locaties.
De ondertekening vond plaats bij Alliander in Zutphen en werd voorafgegaan door de Koplopersbijeenkomst ‘Stedendriehoek Onderneemt EnergieNeutraal’ voor bedrijven. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door VNO-NCW en bestond uit een aantal workshops voor en door regionale bedrijven waarin innovatieve technieken werden gepresenteerd om direct energiekosten te besparen.
Dagvoorzitter de heer Crama, boegbeeld van Stedendriehoek Onderneemt, noemde het belang van het verbinden van partijen in de regio. Gastheer Van Oorschot -van Alliander- benadrukte dat een grote kracht van deze regio de daadwerkelijke omzetting van kennis in producten is. De bevlogen burgemeester van Brummen en vice-voorzitter van de regio Stedendriehoek, de heer Joosten, riep de aanwezigen op om alles uit de kast te halen om de eerste energieneutrale regio van Europa te zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!