Stedendriehoek uniformeert aanbestedingsbeleid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Stedendriehoek

Op 30 september 2013 hebben tien partijen in het stadhuis van Apeldoorn een overeenkomst getekend waarin zij aangeven zich te zullen inzetten voor verbetering van het aanbestedingsproces.

Stedendriehoek uniformeert aanbestedingsbeleid

De partijen die de overeenkomst hebben ondertekend zijn: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en VNO-NCW Stedendriehoek, MKB Nederland Midden, Bouwend Nederland Regio Oost. Waterschap Vallei en Veluwe is eveneens geïnteresseerd.

Verbeteren aanbestedingen

De genoemde partijen onderkennen dat er op het gebied van aanbesteden nog het nodige te verbeteren is. Daarbij denken ze aan meer transparantie, toepassing van innovatieve contracten, gunnen op waarden, reële kansen voor het mkb, minder administratieve lasten en aandacht voor duurzaamheid. Ze streven ernaar om op deze onderwerpen - binnen de geldende wet- en regelgeving - concrete vooruitgang te boeken.

Meer begrip en beter samenwerking

Dries Crama, voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek is blij met de overeenkomst: ‘Er is de afgelopen jaren veel kennis en inzicht ontwikkeld hoe het aanbestedingsproces kan worden verbeterd. Die kennis is onder meer opgeslagen in de Leidraad Aanbesteding Bouwopdrachten die ontwikkeld is door Regieraad Bouw. Daarnaast is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Nu komt het erop aan om deze kennis te verspreiden en ook echt te gaan toepassen. De ondertekening van deze overeenkomst geeft hiervoor het startschot. Belangrijk is dat de overeenkomst is ondertekend door vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouw en dienstverlening. Meer begrip en een betere samenwerking tussen partijen kan immers de katalysator van het vernieuwingsproces zijn. Ik hoop dat dit initiatief brede navolging zal krijgen.’

Netwerk voor het delen kennis en ervaring

Met de ondertekening van de overeenkomst bevestigen de partijen dat ze zullen inzetten voor verbeteringen op het gebied van aanbesteden. Dat gebeurt vooral door kennis en ervaring te delen. Zo zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd om ‘best practices’ op het gebied van innovatieve contracten en gunnen op waarde te verspreiden. Ook wordt gedacht aan het organiseren van zogenaamde marktdagen, waarbij partijen trachten om– binnen de wet- en regelgeving – vraag- en aanbodzijde van de markt transparanter te maken. Daarnaast onderzoeken de partijen of een meldpunt voor ervaringen met de nieuwe manier van werken kan worden opgezet.

Meer informatie over BOUWEND NEDERLAND:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!