Steeds groter aantal medewerkers werkt thuis

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: CBS

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon ruim één op de vijf regelmatig de eigen werktijden bepalen.

Steeds groter aantal medewerkers werkt thuis

Een op de drie werknemers werkt thuis

Een groeiende groep werknemers werkt thuis. In 2005 gaf een kwart van de werknemers aan minstens één uur per week thuis te werken, in 2012 is dat gestegen tot bijna een derde. Gemiddeld wordt er wekelijks bijna 6 uur per week thuis gewerkt.

Helft werknemers kan verlof opnemen wanneer gewenst

De helft van de werknemers rapporteerde vorig jaar dat ze regelmatig zelf konden bepalen wanneer ze verlof opnemen. Bij bijna een derde is dat soms mogelijk. Een minderheid van de werknemers heeft invloed op de eigen werkuren: 22 procent kan deze regelmatig en 23 procent kan deze soms zelf bepalen.

Een op de tien kan thuiswerken en verlof en werkuren bepalen

Bijna een op de vijf werknemers kan naar eigen zeggen regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wil èn ook zelf de werktijden bepalen. Van hen werkt bovendien ruim de helft - een op de tien werknemers - minstens één uur per week thuis.

Grootste aandeel thuiswerkers in onderwijs

Het onderwijs kent het hoogste aandeel thuiswerkers, ruim twee derde van de werknemers werkt minstens één uur per week thuis. Daar staat tegenover dat in deze sector naar verhouding de minste werknemers invloed hebben op hun verlof en werktijden. In de horeca, vervoer en opslag, de bouw en de handel wordt het minst vaak thuisgewerkt en is men het minst vaak in de gelegenheid om zelf regelmatig de verlof- en werktijden te bepalen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!