Steeds meer mensen aan de slag in West-Brabant

In 2017 is het totaal aantal mensen met een WW-uitkering en een gezamenlijke uitkering in het westen van Brabant substantieel gedaald. Dat meldt WerkgeversServicepunt West-Brabant.

Steeds meer mensen aan de slag in West-Brabant

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant heeft als opdracht het faciliteren van werkgevers om te komen tot banen en het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De definitieve cijfers over 2017 laten zien dat dat afgelopen jaar goed gelukt is. 

Banenafspraak

Volgens de landelijke banenafspraak zijn er de afgelopen jaren 803 banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Dat blijkt uit de UWV Trendrapportage tot en met december 2017. De oorspronkelijke doelstelling voor 2017 betrof 1.164 banenafspraken in West-Brabant. Het uiteindelijke resultaat is daarmee lager dan verwacht, hoewel er een licht stijgende lijn te zien is over de afgelopen kwartalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in juli de Tweede Kamer over de officiële landelijke resultaten met betrekking tot de voortgang van de banenafspraak.

De arbeidsmarktregio West-Brabant staat landelijk op de 4de plaats van de 35 arbeidsmarktregio’s wat betreft realisatie van het aantal baanafspraken bij overheidsorganisaties en op de 12de plaats wat betreft realisatie van de baanafspraken bij het bedrijfsleven. De banenafspraak is als onderdeel van het Sociaal Akkoord in 2013 gemaakt tussen het toenmalige kabinet, werkgevers en werknemers, met als doel om tot 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Resultaat gezamenlijke inspanningen

Al met al kunnen we zeggen dat bijna 70% van de doelstelling met betrekking tot de banenafspraak is gerealiseerd. Die resultaten zijn behaald door een goede regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeenten, UWV, SW-bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs.

“Nu dankzij de economische ontwikkeling de werkgelegenheid in de regio flink in de lift zit en het aantal banen toeneemt, is het mooi te constateren dat de groei ook ten goede komt aan de groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt,” volgens Marianne de Bie, voorzitter Regionaal Werkbedrijf West-Brabant. “De aanpak in West-Brabant bewijst dat samenwerking loont. Het resultaat tot nu toe motiveert om dit jaar onverminderd door te gaan en nog meer plaatsingen te realiseren en de doelstelling 1.545 baanafspraken in 2018 ten opzichte van de nulmeting eind 2012 te behalen. Hiervoor zijn samen met de partners in de regio nog extra inspanningen nodig om stappen te zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.”

Inspanningen WerkgeversServicepunt West-Brabant

De proactieve benadering vanuit het WerkgeversServicepunt West-Brabant draagt bij aan de behaalde resultaten. Naast het dagelijks werk van ruim 80 werkgeversadviseurs in de regio, zijn er door het WSP West-Brabant in 2017 extra activiteiten ondernomen om meer werkgevers te informeren en inspireren om de deuren open te zetten voor diverse werkzoekenden. Zo zijn er diverse banenmarkten, werkbezoeken en speeddates georganiseerd om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. WSP West-Brabant werkt hierin in de regio samen met 16 gemeenten, UWV, WVS, ATEA-groep en !GO voor mensenwerk.

Meer informatie over WerkgeversServicepunt West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!