Steeds meer spitsmijders in de regio Arnhem-Nijmegen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM uit de spits zorgt voor een beter bereikbare regio Arnhem-Nijmegen. Het najaarsoffensief om knelpunten te mijden heeft nu al ruim 4.000 extra aanmeldingen opgeleverd.

Steeds meer spitsmijders in de regio Arnhem-Nijmegen

Meer dan 20.000 deelnemers mijden de drukste wegen op de drukste momenten van de dag. De spitsmijders die de knelpunten mijden, kiezen voor betere doorstroming, optimale reistijden en ze verdienen extra bonuspunten.

Het najaarsoffensief van SLIM uit de spits gaat om de volgende autoknelpunten in de regio:

  • De Pleyroute (N325) tussen Nijmeegseplein en Velperbroek in beide richtingen
  • De A12 tussen Grijsoord en Waterberg in beide richtingen;
  • De bruggen in Arnhem;
  • De bruggen in Nijmegen.

Vanaf de start van het najaarsoffensief op 15 september heeft dit geleid tot zo’n 5.000 extra spits-mijdingen op de drukste autoknelpunten. In de hele regio zijn er meer dan 100.000 spitsmijdingen per maand.

SLIM App

Wie deelneemt aan SLIM uit de Spits én de SLIM App gebruikt voor de mobiele telefoon, spaart punten voor leuke cadeaus. Hoe meer iemand de spits kan mijden, des te meer punten te verdienen zijn. In de webshop kunnen deelnemers deze punten ruilen tegen cadeaus waaronder regionale producten. Op www.slimuitdespits.nl is informatie beschikbaar en kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden. De SLIM App heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de meest gebruikte spitsmijden-app van Nederland, met ruim 13.450 geregistreerde ritten per week.

Deelnemers aan het spitsmijden helpen mee aan een betere bereikbaarheid door bijvoorbeeld iets eerder of later naar hun werk te gaan, door op de fiets te gaan of het openbaar vervoer te nemen. Deelnemers ervaren minder stress en overlast door files.

Uit onderzoek bij 820 spitsmijders in de regio blijkt dat twee op de tien deelnemers zich beschouwt als een ochtendmens. Zes op de tien deelnemers beschouwen zich als een ochtendmens ‘als ik mijn best doe’. Deze deelnemers doen dus echt moeite om voor de spits uit te rijden door vroeger weg te gaan. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat de meeste mensen als ze niet hoeven te werken, pas om 8 uur of later opstaan (zie infographic).

Beter Benutten

SLIM uit de spits is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de provincie Gelderland, wegbeheerders en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu steunt het project vanuit het programma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!