Steun aanpak werkgelegenheid West-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben zich in een unaniem gesteunde motie uitgesproken over de aanpak van de werkgelegenheidsproblemen in West-Brabant door de voorgenomen sluiting van Philip Morris.

Steun aanpak werkgelegenheid West-Brabant

Het provinciale parlement van Brabant steunt de aanpak van Gedeputeerde Staten en roept het college op om alles te doen om de infrastructuur op het gebied van bedrijvigheid in de regio te verbeteren.

Aanpak

GS zetten in op een integrale bestuurlijke aanpak tussen alle betrokken overheden, het toeleiden van mensen van werk naar werk en het tot stand komen van een goed sociaal plan- waarvoor de verantwoordelijkheid bij de onderneming ligt-, het versterken van de economie door nieuwe vormen van werkgelegenheid (biobased, maintenance en logistiek) en het gericht benaderen van Den Haag en Brussel.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!