Steun gevraagd voor Biogas Infrastructuur Oost Nederland

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Gelderland

Gelderland wil steun van het Rijk voor het duurzame energieproject Biogas Infrastructuur Oost Nederland.

Steun gevraagd voor Biogas Infrastructuur Oost Nederland

De provincie heeft het daarom aangemeld voor Green Deal, een initiatief van het Rijk dat burgers, bedrijven en organisaties helpt bij het realiseren van energieprojecten. Ook doet de provincie een beroep op het Rijk om enkele belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie in Gelderland weg te nemen.

Biogas Infrastructuur Oost Nederland wil de productie van groen gas op grote schaal mogelijk maken. Ook wil het een oplossing bieden voor het mest- en fosfaatprobleem in de landbouw. Het project komt tot stand met zo weinig mogelijk kosten voor bijvoorbeeld het leidingnetwerk. Provincie Gelderland, Alliander en de regio’s Achterhoek en Vallei werken samen in dit project.

Radarposten
De provincie grijpt de aanmelding voor Green Deal aan om een beroep te doen op het Rijk om enkele knelpunten aan te pakken die MW windenergie hinderen. In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten. Bij het plaatsen van windturbines en windparken moet worden onderzocht of deze de radar niet verstoren. Door deze wetgeving komen de windparken in Neerijnen, Zaltbommel en Apeldoorn niet van de grond.

Prijs
De provincie stelt ook de manier waarop Nederland de prijs voor de verschillende vormen van energie bepaalt aan de orde. Een andere prijsstelling, bijvoorbeeld zoals in Duitsland, leidt tot een enorme toename van zonne-energie.  Ook kan het benutten van restwarmte aantrekkelijker worden gemaakt als op de lozing daarvan een heffing wordt gezet.

Green Deal
Energieprojecten om energie te besparen of duurzame energie op te wekken komen niet altijd van de grond door bijvoorbeeld onvoldoende menskracht of onduidelijkheid over vergunningen. Door een Green Deal aan te gaan met de initiatiefnemer zet de overheid zich in om deze knelpunten op te lossen en zo het project een nieuwe kans te geven. Projecten voor de Green Deal kunnen worden ingediend via de rijksoverheid

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!