Stijging banen in hightech en agrifood in Zuidoost-Nederland

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: AgriFood Capital

Het aantal banen in de agrifood en hightech sectoren in Zuidoost-Nederland is vorig jaar toegenomen. Daarnaast zijn beide sectoren de grootste ‘banenmotoren’ van de regio. Dat blijkt uit de Brainport Network Monitor 2017.

Stijging banen in hightech en agrifood in Zuidoost-Nederland

Ook in de sectoren logistiek, life sciences & health en de creatieve industrie is de werkgelegenheid gestegen. Bij de overige sectoren is deze gelijk gebleven en bij chemie licht gedaald.

Over de Brainport Network Monitor

De Brainport Network Monitor geeft een overzicht van de economische groei van de zes triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland, waaronder AgriFood Capital. Daarnaast toont de publicatie kerngetallen over de arbeidsmarkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld een dalende werkloosheid en een toename van instromers bij opleidingen.

Tot slot geeft de monitor inzicht in nieuwe vestigingen en snelle groeibedrijven in de regio. Meer informatie over deze thema’s is te vinden via het scale-up dashboard en het arbeidsmarktdashboard.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.