Stijging omzet op één van drie bedrijven

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: KVK

In Brabant klimt de economie snel uit het dal en doet het beter dan het landelijke gemiddelde. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de indicator voor economische prestaties van plus één naar bijna plus tien.

Stijging omzet op één van drie bedrijven

Ook de toekomstverwachtingen zijn positief. Opvallend is dat de werkgelegenheid niet meegroeit met het herstel. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête Coen over het eerste kwartaal van dit jaar.De Kamer van Koophandel Brabant houdt deze enquête ieder kwartaal samen met onder meer het CBS en VNO-NCW.Dat de werkgelegenheid achter blijft, heeft te maken met het feit dat veel bedrijven er tijdens de crisis voor gekozen hebben personeel vast te houden in plaats van te ontslaan. Ze hebben een arbeidsreserve opgebouwd die het aantrekken van nieuw personeel overbodig maakt. Hoewel de economische prestaties een sterk stijgende lijn laten zien, is de personeelssituatie is nog verre van optimaal.

In sectoren als de industrie, de groothandel en het transport is dat zichtbaar. Zo neemt de productie In het transport, de opslag en communicatie met maar liefst 37 procent toe, maar blijft de werkgelegenheid onder druk staan. Uitzondering is de zakelijke dienstverlening. Daar stijgen productie en omzet en ook de personeelsomvang groeit.

Regio’s
Als het gaat om de verschillende regio’s in het gebied van de Kamer van Koophandel Brabant, ligt deze keer de regio Den Bosch (Noordoost-Brabant) aan kop. Vooral de export in deze regio is verrassend sterk toegenomen. Hoewel ook de regio Tilburg (Midden-Brabant) het goed doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde, is deze regio in vergelijking met Noordoost en Zuidoost de minst snelle groeier. Onder meer omzet en winst stagneren. Onvoldoende vraag en de terughoudendheid van banken in het verlenen van financieringen worden algemeen nog steeds als belangrijke belemmeringen in de bedrijfsvoering gezien.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!