Stimulans ondernemerschap op scholen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Agentschap.NL

Onderwijsprojecten geselecteerd voor ondersteuning om ondernemerschap op scholen te stimuleren.

Stimulans ondernemerschap op scholen

Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen
Ministers Marja Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hebben 51 onderwijsprojecten geselecteerd die in 2011 voor ruim 7 miljoen euro ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren.

Selectie
In totaal zijn 175 subsidieaanvragen ingediend door basisscholen, middelbare scholen, ROC’s en kenniscentra. Een speciaal door het ministerie van OCW samengestelde adviescommissie heeft de plannen beoordeeld en zijn gekomen tot de selectie van de 51 projecten. Er zijn 12 voorstellen uit het basisonderwijs, 15 uit het voortgezet onderwijs, 20 uit het middelbaar beroepsonderwijs, 3 aanvragen van lerarenopleidingen en 1 aanvraag van een kenniscentrum goedgekeurd.

Samenwerking onderwijs met bedrijfsleven
Met het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen wil het kabinet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken. Het nieuwe kabinet heeft in het Regeerakkoord vastgelegd dat ze de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en op de arbeidsmarkt wil versterken door samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. 
“Met een samenleving waarin zelfstandig ondernemerschap steeds verder groeit, is het belangrijk om ondernemerschap al op jonge leeftijd te ontwikkelen,” aldus Van Bijsterveldt. “Dit is een verdiende steun in de rug voor ondernemende onderwijsinstellingen, zij kunnen meer kennis delen met het bedrijfsleven en de resultaten van ondernemerschap binnen het onderwijs onderzoeken.”

Het Actieprogramma wordt uitgevoerd door Agentschap NL. In 2010 was het voor de tweede keer dat scholen subsidie konden aanvragen in het kader van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. In 2009 zijn met succes de eerste 28 projecten van start gegaan.

Voorbeelden
Zo zijn er projecten waar leerlingen en leerkrachten starten met het opzetten van miniondernemingen. Of het project waarbij studenten aan de slag gaan in een zelf opgezette buurtwinkel om zo hun ondernemersgeest te bevorderen. Iedereen kan hieraan mee doen, dus ook buurtbewoners, ondernemers, begeleiders. Een ander voorbeeld is het Food Learning Centre waarbij mbo-studenten samen met professionals uit de voedselindustrie het traject doorlopen van ontwerp van een product tot het op de markt brengen ervan.
De voorstellen worden ingediend door scholen, maar opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en ondernemers in de regio. De projecten die uiteindelijk gehonoreerd zijn, krijgen 75% van hun kosten gefinancierd met een maximum van 150.000 euro per project.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!