Stimuleren binnenvaart werpt vruchten af voor Zeeland Seaports

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Zeeland Seaports wil daar waar mogelijk een duurzame haven zijn. Een van de maatregelen hierbij is het stimuleren van vervoer per binnenvaart en spoor ten koste van het vervoer over de weg.

Stimuleren binnenvaart werpt vruchten af voor Zeeland Seaports

Met name de binnenvaart lijkt goed aan te slaan zo blijkt uit de meest recente modal split cijfers van het havenbedrijf.

Zeeland Seaports heeft zich ten doel gesteld om bij het vervoer van en naar het achterland meer in te zetten op spoor, binnenvaart en kustvaart. Een en ander moet leiden tot een relatieve afname van het wegvervoer. De laatste modal split cijfers tonen aan dat op dit moment 51% van het achterlandvervoer verloopt via binnenvaart. De inspanningen om de Zeeuwse havens aantrekkelijker te maken voor de binnenvaart (zoals nieuwe wachtsteigers, walstroom, wifi) lijken dan ook vruchten af te werpen.

Verbeteren achterlandverbindingen

Natuurlijk zullen er de komende jaren nog genoeg uitdagingen zijn om tot een optimale modal split te komen. Zo wordt er hard gewerkt aan het verder verbeteren van de achterlandverbindingen, zoals de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en de aanleg van de Sluiskiltunnel. Samen met de bedrijven in en om de havengebieden probeert het havenbedrijf zelf ook initiatieven op het gebied van spoor, binnenvaart en kustvaart te ontwikkelen. Een van de meest recente initiatieven hiervoor is de lancering van de website www.intermodalplanner.eu. Met de online planner kunnen vervoerders deur tot deur bepalen welk combinaties van multimodaal transport van en naar de Zeeuwse havens mogelijk zijn.

Compleet beeld

Zeeland Seaports is een van de weinige zeehavens in de Benenlux die de modal split berekent aan de hand van alle goederenstromen. Veel havens beperken zich bij het bepalen van de modal split namelijk tot het containervervoer omdat containers makkelijker zijn te traceren en te meten dan de overige goederenstromen.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!