Stimuleren Techniek in het basisonderwijs

Ondanks alle inspanningen van het bedrijfsleven, kiezen nu maar twee van de tien jongeren voor bètatechniek. Het plan om basisscholen te verplichten wetenschap en techniek te gaan onderwijzen worden daarom ook gesteund door MKB-Nederland en VNO-NCW.

Stimuleren Techniek in het basisonderwijs

De organisaties vinden het echter een slecht idee als het geld daarvoor wordt weggehaald bij het voortgezet onderwijs.

Techniekstimulering eindigt niet bij groep acht

De initiatiefnemers achter het plan, de Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA), stellen dat kinderen niet vroeg genoeg enthousiast gemaakt kunnen worden voor betavakken. MKB-Nederland en VNO-NCW sluiten zich hierbij graag aan. Want ondanks alle inspanningen van het bedrijfsleven (via onder meer het Platform Beta Techniek), kiezen nu maar twee van de tien jongeren voor bètatechniek. En dat is te weinig. Extra instroom is nodig om de kenniseconomie en daardoor de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Over één aspect van het plan van Lucas en Jadnanansing zijn MKB-Nederland en VNO-NCW minder te spreken. Het regeerakkoord voorziet in 100 miljoen euro extra voor beta-leraren in het voorgezet onderwijs. De Kamerleden willen de inspanningen in het basisonderwijs financieren door dat geld over te hevelen. Dat moet gebeuren door een aanpassing van de onderwijsbegroting. Een slecht idee, vinden de organisaties. Zij wijzen er op dat de stimulering van de keuze voor wetenschap en techniek ook in het voortgezet onderwijs nog wel een impuls kan gebruiken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!