Strategische agenda Food Valley

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: SVGV

Het bestuur van de Regio Food Valley heeft de strategische agenda 2011-2015 opgesteld.

Strategische agenda Food Valley

Op 22 juni is de agenda voorgelegd aan de raden van de betrokken gemeenten in een informatiebijeenkomst. Na de zomer wordt de strategische agenda ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. De samenwerking met SVGV wordt expliciet gezocht met betrekking tot de ontwikkeling van het buitengebied, met het reconstructieplan als basis.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!