Studentbedrijven hebben baat bij stimulerende begeleiding

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Studenten die een bedrijf zijn begonnen zeggen dat ze baat hebben bij stimulerende begeleiding vanuit de opleiding en vanuit het bedrijfsleven.

Studentbedrijven hebben baat bij stimulerende begeleiding

Ze noemen het zelfs cruciaal om het ondernemerschapsonderwijs te verbeteren en eigen bedrijven te kunnen starten. Uit het gezamenlijke onderzoek van Panteia en ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) blijkt verder dat een evenwichtige opbouw van het netwerk van de startende bedrijven belangrijk is. De studenten starten meestal met een bescheiden netwerk.

Betrokkenheid van onderwijsinstelling en bedrijven is belangrijk

Uit de uitkomsten van een online enquête onder (ex)studenten ondernemerschap van ACE en andere betrokken instellingen blijkt dat volgens vrijwel alle respondenten een betere ondersteuning en begeleiding vanuit de instelling belangrijk of zelfs cruciaal is om het ondernemerschapsonderwijs verder te verbeteren. De betrokkenheid van externe bedrijven en (oud)ondernemers is belangrijk voor het verder brengen van de bedrijven. Deze partijen worden door veel studenten gebruikt en hun inzet wordt goed gewaardeerd. Zij hebben naast hun kennis en ervaring veel te bieden aan studentbedrijven, zoals de genoemde succesfactoren ‘toegang tot een netwerk’, ‘financiële middelen’ en vaak ook productconcepten en productontwikkelingscapaciteit.

Divers netwerk nodig voor toegang tot relevante marktpartijen

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. Newbert et al. (Exploring the evolution of supporter networks in the creation of new organizations, Journal of Business Venturing (2012)) blijkt dat een evenwichtige opbouw van het netwerk van de startende bedrijven belangrijk is. De studenten starten meestal met een bescheiden netwerk. Tijdens de begeleiding vanuit de diverse instellingen is het belangrijk om de studenten te wijzen op het belang van een divers netwerk en waar mogelijk de studenten toegang te geven tot relevante marktpartijen. Het is duidelijk dat de studenten met echte ondernemende aspiraties in de knel komen met het tegelijkertijd uitbouwen van hun bedrijf en het afronden van hun studie. Dit pleit voor een regeling voor deze kleine groep.

Voor nadere vragen en meer informatie: Martin Haring (HVA) en Arnoud Muizer (Panteia)

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!