Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop verlengd

  • Innovatie & MVO
  • Bron: ZLTO

Provincies Zeeland en Noord-Brabant verlengen de subsidieregeling om asbestplaten van schuren en stallen te halen en er zonnepanelen voor in de plaats leggen.

Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop verlengd

In Zeeland maakte gedeputeerde Jo-Annes de Bat de verlenging van de subsidieregeling woensdag bekend tijdens een bezoek aan melkveehouder Goedbloed in Gapinge. De ondernemer maakt van de regeling gebruik om zijn asbestdaken te vervangen door zonnepanelen.

Budget beschikbaar

Voor de regeling is in Zeeland 400.000 euro beschikbaar. Agrariërs krijgen maximaal 15.000 euro subsidie toegekend. Voorwaarde is dat tenminste 250 vierkante meter asbest wordt gesaneerd en dat er voor 5 kilowatt aan zonnepanelen wordt gemonteerd. De regeling is verlengd tot en met 2016.

Provincie Noord-Brabant beoogt met de hernieuwde openstelling van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepaneel erop’ de komende twee jaar ruim vijftig voetbalvelden aan asbest te verwijderen. Voor Noord-Brabant is ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Met de hernieuwde openstelling wil Brabant het succes herhalen van de afgelopen twee jaar. Vooral in de laatste periode steeg de vraag naar de regeling sterk. Van juni 2013 tot juni 2015 is in Noord-Brabant 385.461 vierkante meter asbest gesaneerd. De zonnepanelen die daarvoor in de plaats kwamen, hebben een vermogen van 7.525.030 Wattpiek. Dat komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van zo’n tweeduizend huishoudens met vier personen.

Voordelen

De landelijke doelstelling is om 4 miljoen vierkante meter aan asbest te saneren. Hiervoor hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de land- en tuinbouworganisaties en de provincies een convenant gesloten. Landelijk is inmiddels 1,74 miljoen vierkante meter gesaneerd. De vervangende zonnepanelen leveren een vermogen op voor een kleine tienduizend huishoudens. Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd.

Ruud Hoosemans, programmaleider bio-economie bij ZLTO, is tevreden met de verlenging van de provinciale regelingen. Hij heeft een duidelijk advies voor leden: ‘Asbest saneren kost geld. Maar dat is meteen de enige reden om het te laten. Er zijn betere redenen om het wel te doen, want niet saneren kost veel meer.’ Volgens Hoosemans zal de regelgeving op weg naar het wettelijk verbod waarschijnlijk strenger worden en zullen de kosten stijgen. ‘Naast de subsidieregeling zijn er nog financiële en fiscale voordelen die in elk geval nog tot eind dit jaar gelden. Profiteer ervan zo lang het nog kan’, adviseert Hoosemans.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!