Subsidie goederenvervoer per spoor

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een subsidie van 3 miljoen euro beschikbaar, voor de ontwikkeling van meer goederenvervoer per spoor. Ook projecten die belemmeringen wegnemen op dit gebied, komen in aanmerking.

Subsidie goederenvervoer per spoor

Met deze subsidieregeling, bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor (BGS), bevordert de overheid de samenwerking in de spoorlogistieke keten en de bundeling van goederenstromen per spoor. De regeling is interessant voor spoorvervoerders, logistieke ondernemers en verladers in het havengebied van Zeeland Seaports, die goederen over het spoor willen gaan vervoeren of huidig gebruik willen doorontwikkelen.

Aanvragen

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor projecten die organisatorische en fysieke drempels verlagen en zo zorgen voor meer bundeling van goederenstromen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpasingen in het logistieke proces van een bedrijf, door een deel van de productie samen met handelswaar van andere bedrijven te transporteren.

Ondernemers kunnen individueel een aanvraag doen, maar zeker ook in samenwerking. Ondernemers die subsidie ontvangen, betalen 50% van de projectkosten zelf. De overheid beoordeelt de plannen op kwaliteit voor optimalisatie en op het vermeerderen van kennis en het toepassen van innovatie.

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 29 mei organiseert Agentschap NL een matchmaking- en voorlichtingsbijeenkomst. Adviseurs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL geven een toelichting en beantwoorden vragen. Ondernemers ontmoeten ook potentiële partijen voor samenwerking en hun zakelijke netwerk.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 23 mei as via bgs@agentschapnl.nl onder vermelding van uw naam, organisatie, adresgegevens en het type organisatie. Voor meer informatie kunt u ook bellen met (088) 602 25 56.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidie of het aanvragen daarvan, kunt u contact opnemen met Wouter Vos van Zeeland Seaports, tel. (0115) 64 74 00. Of kijk op www.agentschapnl.nl/bgs.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!