Subsidie onderzoek naar stil en veilig wegverkeer

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Twente

Het wegverkeer in Oost-Nederland wordt stiller en veiliger. Een uniek samenwerkingsverband van bandenindustrie en wegenbouwers ontwikkelt stillere banden en wegen en een prototype van ‘stille en veilige band- wegdek combinatie’.

Subsidie onderzoek naar stil en veilig wegverkeer

De initiatiefnemers zijn: Apollo Vredestein B.V, Universiteit Twente (Tire-Road Consortium), Reef Infra B.V., Iris Vision M&I B.V. en de provincie Gelderland.
Zij ontvangen in totaal 1.986.088 euro subsidie voor onderzoek, toepassing en vermarkten van de opgedane kennis. Europa betaalt daarvan 786.088 euro; provincie Overijssel en Regio Twente elk 600.000 euro.
Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Europees stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht’. Met de financiële injectie voor dit onderzoek willen de Europese Unie, Regio Twente, het Innovatieplatform Twente en de provincie Overijssel een impuls geven aan de versterking van technologische innovatie in Oost-Nederland.

Onderzoek
Het onderzoek richt zich op de interactie tussen band en wegdek, geluid en grip. De interactie wordt voorspeld met gebruik van huidige en nieuw te ontwikkelen simulatiegereedschappen en wetenschappelijke modellen. De meting van geluid en grip vindt realtime plaats en bij hoge snelheid. Het project gaat begin september 2010 van start en heeft een looptijd van vier jaar.
Op basis van deze voorspellingen en metingen kunnen vervolgens stillere en veiligere wegen en banden worden ontwikkeld en – samen met een lopend project – een bijdrage leveren aan energiebesparing en reductie van CO2 en fijnstof. Dit als gevolg van vermindering van rolweerstand door duurzamere banden en wegen. Hierbij blijft de veiligheid van de weggebruiker voorop staan (voldoende grip). De verworven kennis wordt direct toegepast.

Unieke samenwerking
Een van de unieke elementen van het project is dat twee, tot nu toe onafhankelijk opererende vakgebieden, gaan samenwerken binnen het Tire-Road Consortium. De bandenindustrie en de wegenbouwers hebben elkaar gevonden in deze samenwerking, op dit moment zijn dat Apollo Vredestein en Reef Infra B.V. Vanuit de provincie Gelderland neemt de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen actief deel in dit project. Gelderland heeft in Nederland een vooroplopende positie als het gaat om toepassing van stil asfalt.


Financiering
De totale kosten van het project ‘Stil Veilig Wegverkeer’ bedragen € 3,9 miljoen, waarvan Europa 786.088 euro en de Regio Twente en de provincie Overijssel elk 600.000 euro aan subsidie bijdragen. De overige financiering bestaat uit een bijdrage van de deelnemende partijen (1.947.203 euro). De provincie Gelderland stelt als wegbeheerder zijn kennis en ervaring van de aanleg en het beheer van stille wegdekken beschikbaar

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!