Subsidie voor eendenkroos

Eendenkroos is een plantaardig alternatief voor dierlijk eiwit of voor geïmporteerd soja-eiwit. Europa en de provincie Gelderland subsidiëren een samenwerkingsverband dat een techniek gaat ontwikkelen om op grote schaal eendenkroos te kweken.

Subsidie voor eendenkroos

Het eiwit dat uit eendenkroos gewonnen wordt kan worden gebruikt als bestanddeel in voedsel en diervoeder.

Eendenkroos is een plantaardig alternatief voor dierlijk eiwit of voor geïmporteerd soja-eiwit. Daardoor draagt het bij aan het duurzaam maken van de foodsector. Een aantal voedselproducenten heeft interesse getoond in de resultaten van het project.

Agrarische sector

Voor de agrarische sector kan het bovendien extra inkomsten opleveren. Door eenvoudige bassins aan te leggen kunnen percelen een nuttige bestemming krijgen. Als het project succesvol verloopt, wordt geprobeerd diverse fabrieken te realiseren door samenwerkingsverbanden aan te gaan met bijvoorbeeld agrariërs in de regio.

Europa

Europa subsidieert ruim 281.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie bijna 265.000 euro en de partners investeren zelf bijna 573.000 euro. De samenwerkende partners worden geleid door Zeno BV (Hengelo, Gld), Algaecom vof (Eelde), Innostart BV (Heijen), Machinefabriek Colubris Technologies BV (Winterswijk) en De Eendracht Rouveen (Rouveen).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!