Subsidie voor gebiedsontwikkeling Zwartewaterland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zwartewaterland

Subsidie beschikbaar voor inrichting Arrivaterrein en herontwikkeling Agnieterrein.

De provincie Overijssel draagt in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG)
€ 2.000.000,- bij aan de gebiedsontwikkeling van het Arrivaterrein en het Agnietenterrein. Hierdoor wordt een  ruimtelijke en sociaal economische kwaliteitsimpuls voor het centrumgebied van Zwartsluis mogelijk.

Gemeenteraad akkoord
In de vergadering van 2 december jl. is de gemeenteraad van Zwartewaterland akkoord gegaan met het voorstel tot aankoop van het Arrivaterrein en de realisering van nieuwbouw van het Agnieten College. Met de subsidie van de provincie kan gestart worden met de ontwikkeling van het totale project.

Kolk toegankelijk
“Het totale project omvat de inrichting van het Arrivaterrein en de herontwikkeling van het Agnietenterrein,” aldus loco-burgemeester Meijer. “Onderdeel hiervan is ook dat de Kolk naast het huidige Agnieten College toegankelijk wordt voor kleine bootjes vanuit de Weerribben en Wieden. In de Arembergerstraat wordt hiertoe een brug geplaatst.“
 
Arrivaterrein
Op het Arrivaterrein worden een school voor voortgezet onderwijs, een sporthal en woningen gebouwd. Na het gereedkomen van de nieuwe school worden er op het vrijkomende terrein van het Agnieten College 35 – 40 woningen gebouwd.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!