Subsidie voor grootverbruikers die zonnepanelen willen plaatsen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksoverheid

Bedrijven en instellingen, met een aansluiting zwaarder dan 3 x 80 Ampere, kunnen een zeer aantrekkelijke SDE-subsidie aanvragen.

Subsidie voor grootverbruikers die zonnepanelen willen plaatsen

Vorige week heeft het ministerie aangegeven dat van de 3,5 miljard SDE-budget, dit jaar nog maar 200 miljoen is toegekend. Dat heeft deels te maken met de systematiek. Die systematiek is als volgt:
SDE-subsidie kan worden aangevraagd in verschillende fasen. Op dit moment is fase 4 open, en dat houdt voor Zon-PV in dat er een basisbedrag geldt van 11 cent per kWh. Zo’n basisbedrag geldt voor 15 jaar, en na (jaarlijkse) correctie van de marktprijs, resteert het bedrag dat per kWh als subsidie (jaarlijks) wordt overgemaakt. Zoals de tabel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan geeft, loopt fase 4 nog door tot 29 september, en volgen daarna nog fase 5 met 13 ct basisbedrag, en fase 6 met 14,7 ct basisbedrag. Door dit systeem toe te passen, subsidieert de overheid met het beschikbare budget, een maximaal aantal duurzame kilowatturen.

Hoogste rendement

Bij 13 cent, en zeker bij 14,7 cent ontstaan zeer interessante businesscases. Bij de huidige marktprijzen voor stroom, bedraagt de netto subsidie respectievelijk, ca 8 cent en bijna 10 cent per kWh. Vorig jaar is in de loop van de laatste fase het budget opgegaan, en zijn er dus aanvragers geweest die nul op het rekest hebben gekregen. Aanvragen tussen 29 september en 3 november, geeft dus de meeste zekerheid op toekenning, maar aanvragen op 3 november, of zo kort mogelijk daarna, geeft bij een positieve beschikking, het hoogste rendement.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!