home » nieuws » Bouw »

Subsidie voor het isoleren van woningen van voor 1980

  • Bouw

Door de provincie Gelderland is 1,4 miljoen euro gereserveerd voor subsidie voor het isoleren van woningen. Woningeigenaren kunnen dit via hun gemeente aanvragen.

Subsidie voor het isoleren van woningen van voor 1980

21 gemeenten zijn enthousiast en willen meedoen. De regeling is voor eigenaren van woningen voor 1980 met een WOZ-waarde tot 350.000 euro. De bijdrage is 500 euro per woning voor het isoleren van dak, buitenmuur en begane grondvloer (de schil van de woning).

De subsidie wordt dit jaar nog uitgekeerd. Ook voor 2011 wil de provincie geld uittrekken. Het bedrag  hangt af van de gemeenten die willen deelnemen. Zij moeten de regeling uitvoeren. Provinciale Staten zullen –afhankelijk van de vraag van gemeenten- het bedrag vaststellen.

Lagere woonlasten
Annelies van der Kolk: ’Mijn ambitie is dat 20.000 inwoners van Gelderland aan deze regeling mee gaan doen en hun woning beter isoleren. Het verlaagt de woonlasten, geeft meer comfort én draagt bij aan een energiezuinig en klimaatbestendig Gelderland. Ik hoop dat de aanvragen van de gemeenten de komende weken binnenstromen.’

Onbekend
Veel eigenaar-bewoners van deze woningen weten niet dat ze met weinig geld hun woonlasten kunnen verlagen en dat deze isolatie snel is terugverdiend. Dit geldt in het bijzonder voor woningen van voor 1980. Met behulp van provinciale subsidie moet hier een snelle sprong voorwaarts worden gemaakt. Bewoners kunnen bij hun eigen gemeente informatie inwinnen en hun aanvraag indienen. De regeling start in het najaar. Als het aan de provincie ligt loopt de regeling nog zeker tot en met 2011.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!