Subsidie voor MKB-innovatieprojecten weer geopend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Vanaf 1 september kunnen er binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid) weer aanvragen worden ingediend voor innovatieprojecten binnen het MKB.

Subsidie voor MKB-innovatieprojecten weer geopend

Door vrijval van middelen binnen het OP-Zuid 2007-2014 is een bedrag beschikbaar gekomen van 8.250.000 euro, voor de gehele regio Zuid-Nederland.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projectactiviteiten onder meer leiden tot:

  • het verbeteren van de concurrentiepositie
  • het versterken van het innovatiepotentieel en
  • een structurele toename van de bedrijfsactiviteit

De gesubsidieerde activiteiten moeten breed te vermarkten producten, diensten of processen opleveren en extra werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland creëren

Indienen van aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2014 worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Lees meer over de subsidieaanvraag op OP Zuid.nl. 

Meer informatie

Voor telefonisch contact over de subsidie kunt u bellen naar de uitvoeringsinstantie Stimulus Programmamanagement in Eindhoven, tel 040-2370100.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!