Subsidie voor Nijmeegse ondernemers voor overval preventie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Nijmegen

De ondernemer kan 25% van de kosten vergoed krijgen.

Subsidie voor Nijmeegse ondernemers voor overval preventie

Vanaf donderdag 16 juni kunnen Nijmeegse mkb-ondernemers bij de gemeente subsidie aanvragen voor extra veiligheidsmaatregelen tegen overvallen. Om voor die vergoeding in aanmerking te komen, moet een ondernemer wel eerst de landelijke VKB Veiligheidsscan van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laten doen.

De gemeente Nijmegen biedt ondernemers een extra subsidieregeling aan, bovenop de al bestaande landelijke regeling. Het gaat om financiële ondersteuning voor camera’s, Selecta DNA-spray (een ‘douche’ van kleurloze vloeistof die een inbreker of overvaller markeert) en een winkelwaarschuwingssysteem. Er is 50.000 euro beschikbaar voor deze regelingen. Daarnaast reserveert de gemeente geld om in de openbare ruimte borden te plaatsen die aangeven dat ondernemers in een bepaald gebied DNA-spray hanteren. Een ondernemer die gebruik maakt van alle drie maatregelen kan tot 1500 euro subsidie krijgen.

Voordat een ondernemer de gemeentelijke subsidie aanvraagt, moet hij een veiligheidsscan laten doen. Dat kan via agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veiligheid-kleine-bedrijven-vkb van het ministerie van EL&I. Die scan geeft een overzicht van maatregelen die de veiligheid van de onderneming van de aanvrager vergroten.

Een ondernemer die aan de hand van de veiligheidsscan besluit om veiligheidsmaatregelen te treffen, kan na het uitvoeren van die veiligheidsmaatregelen de helft van deze kosten van het ministerie terugkrijgen tot een maximum van 700 euro. Ook de kosten voor de scan zelf worden tot maximaal 300 euro vergoed. Samen met de gemeentelijke subsidie kan een ondernemer, die voor alle subsidies in aanmerking komt, dus maximaal 2500 euro vergoed krijgen.

Overzicht voorwaarden gemeentelijke subsidie
• Een mkb-ondernemer (maximaal 5 vestigingen en maximaal 10 fte per vestiging) moet eerst de VKB Veiligheidsscan laten doen;
• De adviezen uit de Veiligheidsscan overleggen aan de gemeente;
• De gemeente verstrekt subsidie als het advies van de scan is om camera’s en/of selecta DNA-spray en/of een winkelwaarschuwingssysteem te plaatsen;
• Na het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen door de ondernemer vergoedt de gemeente 25 procent van de kosten, met een maximum van 500 euro per maatregel.
• Het subsidieplafond is 50.000 euro. De gemeente behandelt subsidieverzoeken in volgorde van ontvangst van (correcte) aanvragen.

Informatie over de subsidies en het aanvraagformulier is te vinden op nijmegen.nl/ondernemen

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!