Subsidie voor oudere werknemers

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW

Financiële ondersteuning om oudere werknemer met kennis en ervaring te kunnen behouden.

Subsidie voor oudere werknemers

Nieuw: subsidie voor werkgevers met 'voorsprongvoucher'
Project 'met Kennis meer Voorsprong' van start!  

Werkgevers in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht kunnen met ingang van heden subsidie krijgen in de vorm van een "Voorsprongvoucher", wanneer zij een met ontslag bedreigde werknemer van 40 jaar of ouder in dienst nemen, of wanneer zij een werknemer van 40 jaar of ouder outplacementtraject aanbieden.

Het project “met Kennis meer Voorsprong” heeft betrekking op werknemers ouder dan 40 jaar. Deze doelgroep is ernstig geraakt door de economische crisis. Er is gebleken dat het voor deze werknemers moeilijk is om een nieuwe baan te vinden. Dit is jammer omdat zij veelal beschikken over kennis en ervaring die voor werkgevers zeer belangrijk kan zijn.  

Toelichting
In het laatste kwartaal van 2010 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van een tijdelijk besluit sociale partners opgeroepen, om voorstellen in te dienen voor van-Werk-naar-Werk begeleiding. Voor de uitwerking van de ingediende plannen en projecten werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidiegeld beschikbaar gesteld.  

Hoe werkt het
VNO-NCW Midden heeft samen met de poortwachtercentra ACE De Vallei en WerkendStedendriehoek bij het ministerie een plan ingediend en hiervoor subsidie aangevraagd. Tot ons genoegen is de aanvraag goedgekeurd. Door het project “met Kennis meer Voorsprong” worden werkgevers gestimuleerd om de werknemers van 40 jaar en ouder extra te ondersteunen. De werkgever die gedwongen is werknemers van 40 jaar of ouder te ontslaan kan financiële ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een outplacementtraject. Daarnaast is het voor werkgevers mogelijk om bestaande vacatures in te vullen met werknemers van 40 jaar of ouder. Indien deze werknemer een inwerktraject krijgt aangeboden, kan ook hiervoor financiële ondersteuning worden verkregen. De financiële ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een Voorsprongvoucher. Voorwaarde voor het verkrijgen van de financiële ondersteuning is dat de werkgever in co-financiering investeert. De regionale poortwachtercentra kunnen worden betrokken bij de uitvoering. Zij vormen in hun regio een belangrijke schakel tussen bedrijven, organisaties en instellingen aan de ene kant en publieke organen, zoals bijvoorbeeld UWV Werkpleinen, aan de andere kant.  

Meer informatie
Informatie over de Voorsprongvoucher kunt u verkrijgen bij:
VNO-NCW Midden, Martine Schuijer,
ACE de Vallei, Wim Hagendijk
WerkendStedendriehoek, Richard Bosman  

Werkgevers kunnen, om in aanmerking te komen voor een subsidie, contact opnemen met WerkendStedendriehoek te Apeldoorn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!