Subsidie voor praktijkleerplaatsen van start gegaan

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Subsidieregeling praktijkleren trad op 1 januari 2014 in werking. De regeling volgt de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) op die met ingang van 1 januari 2014 is afgeschaft. De nieuwe regeling loopt tot 2019.

Subsidie voor praktijkleerplaatsen van start gegaan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het jaarlijkse budget van € 205 miljoen beschikbaar.

Doel regeling

Het doel van de subsidieregeling  is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever die kosten maakt bij de begeleiding van:

  • een leerling of student binnen specifieke richtingen van het vmbo, mbo of hbo
  • een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio)

Doelgroepen regeling

De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is.

Andere groepen waar de regeling zich op richt zijn:

  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Aanvraag indienen

Bedrijven die een leerling of student een stage- of leerwerkplek aanbieden kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemaakte begeleidingskosten. De aanvraag voor subsidie dient u per studiejaar in. Dit doet u na het studiejaar waarin u de student heeft begeleid.

Alle werkgevers die voldoen aan de voorwaarden ontvangen subsidie. Dit betekent dat na een studiejaar het totale beschikbare bedrag voor de volgende sectoren evenredig wordt verdeeld:

  • vmbo
  • mbo
  • hbo
  • promovendi/toio’s

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie over de regeling.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!