Subsidie voor testfaciliteiten in de Agrofoodsector

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Voor het opzetten of toegankelijk maken van een testfaciliteit voor de agrofoodsector stelt de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar.

Subsidie voor testfaciliteiten in de Agrofoodsector

Mkb-ondernemers in de agrofoodsector hebben weinig mogelijkheden om hun nieuwe vindingen en ideeën te testen in een real-life omgeving. Daarnaast hebben zij niet altijd toegang tot specialistische kennis en partners. Dat zijn belemmeringen tussen innovatie en markt. Toch zijn er voldoende (grote) bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die eigen faciliteiten beschikbaar willen stellen voor anderen. Voor het opzetten of toegankelijk maken van een testfaciliteit voor de agrofoodsector stelt de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar.

Wat houdt de regeling in?

Een testfaciliteit is een fysieke of niet-fysieke omgeving voor het testen van nieuwe innovatieve producten, productmarktcombinaties of diensten. Deze diensten of producten zijn in de ontwikkelfase en moeten op technologische of marktinnovatie worden getoetst. Voor 15% van sommige gemaakte kosten van het opzetten of openstellen van zo’n omgeving kunt u subsidie aanvragen. Om innovatie binnen de agrofoodsector te vergroten, komen alleen projecten waarin verbinding wordt gemaakt met een andere topsector (high tech, biobased economy, life sciences, maintenance, logistiek, chemie en materialen) in aanmerking voor de subsidie. De testfaciliteit moet in Zuid-Nederland liggen en de openstelling moet ten goede komen aan de regio Noord-Brabant. De subsidie voor testfaciliteiten agrofood is verbonden aan het Europese programma OPZuid waarmee de aanvrager 35% subsidie kan verkrijgen. In totaal kan dus maximaal 50% subsidie worden verkregen.

Een aanvraag indienen?

De subsidieregeling is open van 1 tot 30 april 2015. Alle aanvragen die op 30 april volledig zijn, worden op basis van kwaliteit gerangschikt. De subsidie kunt u aanvragen via de website: www.opzuid.nl 

In het provinciale blad leest u de volledige tekst van de regeling. Meer informatie treft u ook op de websites brabant.nl of www.op-zuid.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provinciaal Steunpunt Noord-Brabant, telefoon: 073 680 88 48 of met Stimulus Programmamanagement, telefoon: 040 237 32 39.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!