Subsidie voor windturbines op Hazeldonk

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Breda

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend voor het initiatief van de Gemeente Breda om op bedrijventerrein Hazeldonk windturbines te plaatsen.

Subsidie voor windturbines op Hazeldonk

Met dit bedrag worden drie windturbines gerealiseerd. Deze maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Klimaat en dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Breda om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn.

Stimulering Duurzame Energieproductie

De subsidie voor het windmolenproject op Hazeldonk komt uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en heeft een looptijd van vijftien jaar. Met de subsidie wordt geen vast bedrag toegekend, maar een garantieprijs per geproduceerde Kwh van 8 eurocent. Wanneer de marktprijs van elektriciteit onder de 8 eurocent ligt, wordt het verschil met subsidie afgedekt. Met de subsidie worden de financiële risico’s in de exploitatie van de windmolens weggenomen. Voorwaarde is wel dat de turbines in vier jaar tijd worden gerealiseerd.

Financiële risico's afgedekt

Selçuk Akinci, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur: ”Met deze drie windturbines op Hazeldonk produceren we straks genoeg energie om zesduizend huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. En met de verkregen subsidie worden de financiële risico’s gedekt. Ook krijgt bedrijventerrein Hazeldonk hierdoor een duurzame uitstraling. Da’s weer belangrijk voor een positief vestigingsklimaat op dit strategisch belangrijk gelegen terrein.”

Windturbines worden aanbesteed

De locaties van de windturbines zijn eigendom van de gemeente. Daarom heeft de gemeente dit initiatief genomen en ook het subsidietraject aangevraagd. Via een aanbestedingsprocedure worden nu bedrijven gezocht die de windturbines willen financieren, realiseren en exploiteren. De gemeente heeft hierbij de intentie, dat bedrijven op bedrijvenpark Hazeldonk kunnen participeren in de exploitatie van het windpark. Door dit bij een marktpartij onder te brengen, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde waarover de markt beschikt en kan de gemeente zich richten op nieuwe initiatieven die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Met het bemachtigen van deze subsidie is na drie jaar van voorbereiden en onderzoeken, een grote stap gezet in de daadwerkelijke realisatie van windturbines op Hazeldonk en het dichterbij brengen van een klimaatneutraal Breda.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!