Subsidieregeling praktijkleren: 2 juni start aanvraagtermijn

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO

Op 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De regeling geldt als vervanging voor de afdrachtvermindering onderwijs. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

Subsidieregeling praktijkleren: 2 juni start aanvraagtermijn

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren is te lezen in onze recente Servicebrief Lonen van maart 2015.

Subsidiebudget

In de eerste indieningsronde, die liep van 2 juni 2014 tot 15 september 2014, zijn volgens een rapportage van RVO in totaal 92.677 aanvragen ingediend, nagenoeg uitsluitend voor mbo-opleidingen. Kleine bedrijven, met een aantal medewerkers tot 25, vormden 63 procent van de aanvragende leerbedrijven. In totaliteit is het beschikbare subsidiebudget van 205.000.000 euro door het aantal toegewezen aanvragen nagenoeg volledig benut. Het gemiddelde subsidiebedrag is daarmee voor het eerste studiejaar, dat eindigde in 2014, uitgekomen op het maximum, zijnde 2.700 euro per volledige praktijk- of werkleerplaats.

Adviesgroep Loon- en Premieheffing

De volgende indieningsronde voor het studiejaar 2014/2015 loopt van 2 juni 2015 tot 15 september 2015, 17:00 uur. Veel werkgevers kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling, maar beschikken zelf niet over de benodigde kennis of het noodzakelijke Herkenningsmiddel om deze digitaal aan te vragen. De Adviesgroep Loon- en Premieheffing (ALP) van BDO kan u echter bij het indienen van de aanvraag behulpzaam zijn, of deze namens u verzorgen zoals dit ook al in 2014 voor veel van onze relaties is gebeurd. ALP beschikt over de noodzakelijke ervaring en expertise om de aanvraag op een juiste wijze namens u in te dienen. De kosten hiervoor bedragen 275 euro voor de aanvraag van de eerste werknemer en 100 euro voor elke volgende aanvraag per werknemer. Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op met het secretariaat van ALP, telefoon 070 – 338 07 22 of via e-mail alp@bdo.nl.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!