Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

  • Onderwijs & Training
  • Bron: RVO

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de subsidieregeling praktijkleren uitgebreid. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Voortzetting regeling na 2018

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Regioplan de regeling geëvalueerd. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde het rapport van deze evaluatie samen met een brief van 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de Minister onder meer het volgende aan: “Ik kies ervoor om de subsidieregeling voort te zetten in 2019. Gezien de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019, waarover u al eerder bent geïnformeerd in de Voorjaarsnota, zal ik op Prinsjesdag de Kamer informeren over de wijze waarop ik exact invulling aan dit voornemen wil geven.”

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!