Subsidieregeling voor in-car projecten op A67 opengesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Brabant gaat innovatieve mobiliteitsoplossingen op de A67 stimuleren om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Daarvoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van I&M Provincie en SRE.

Subsidieregeling voor in-car projecten op A67 opengesteld

Innovatieve maatregelen

Een soepele verkeersdoorstroming is voor Brabant van groot economisch belang. Om de bereikbaar­heid te verbeteren, zetten de samenwerkende overheden sterk in op slimme benutting van bestaande infrastructuur en innovatieve maatregelen. De nieuwe subsidieregeling richt zich op intelligente systemen en diensten die de interactie tussen personenauto´s en vrachtauto´s in het verkeer positief beïnvloeden. Projecten moeten in ieder geval worden uitgevoerd op de filegevoelige A67 (Belgische grens tot Duitse grens) en de toe- en afritten daarvan.Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tot 4 september 2013 projectvoorstellen indienen. Deze ‘Beleidsregel 2013 Brabant In?car III’ is gepubliceerd op de website van het SRE en te vinden via www.sre.nl/projecten/brabant-in-car-iii.

Opschaalbare oplossingen

Tussen 2008 en 2012 vonden in Brabant ook  gesubsidieerde mobiliteitsprojecten plaats (‘Brabant in-car I en II’). Bij de eerste subsidieregeling lag de focus op het testen van nieuwe technieken in de proeftuin van Brabant. Bij Brabant in-car II stond het verbeteren van mobiliteit door in-car aangeboden informatieprikkels aan de weggebruiker centraal (zie www.sre.nl/projecten/brabant-in-car-ii). De resultaten waren dusdanig positief, dat nu een derde subsidie­regeling start. Elly Blanksma-van den Heuvel, portefeuillehouder Mobiliteit bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven hierover: “We willen bedrijven en kennisinstellingen de kans gegeven om hun slimme toepassingen in het living lab van de regio te ontwikkelen en testen. Nu met als doel om de problemen op de A67 op te lossen. Daarnaast willen we dat de projecten opschaalbaar zijn zodat ze ook elders kunnen worden toegepast.“

Over Beter Benutten

Beter Benutten Brabant wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op platform Beter Benutten.

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!