Subsidieregeling voor sociale innovatie mkb verruimd

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

De subsidieregeling van Mijn Bedrijf 2.0 voor het financieren van sociale innovatietrajecten in het MKB gevestigd in de provincie Utrecht is verruimd met een voucher van maximaal € 6.000,- en een offerte van 1 kennisleverancier.

Subsidieregeling voor sociale innovatie mkb verruimd

Het doel hiervan? De groei en continuïteit van het MKB in de provincie Utrecht stimuleren. Een impuls geven aan ondernemers om te investeren in sociale innovatie. Een groter bereik van ondernemers genereren en netwerkvorming stimuleren.

Regeling

De subsidie is enkel bedoeld voor het financieren van de uitvoering van sociale innovatietrajecten. De subsidieregeling is tweeledig. Alle genoemde bedragen bevatten geen btw. De regeling kent een beperkte looptijd. Het principe geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

REGELING DOELGROEP VOUCHER

1. Standaard MKB’ers met begeleiding uit bestaande netwerken van Mijn Bedrijf 2.0 (o.a. TFI, HU, TNO, Syntens, KvK, UOA,VNO-NC W Utrecht, MKB-Utrecht, Immovator, UtrechtInc)
- Sociale innovatievoucher van maximaal € 4.000,-
2. Ambitie MKB’ers die een iets groter bedrag willen investeren met begeleiding uit bestaande netwerken van Mijn Bedrijf 2.0 (o.a. TFI, HU, TNO, Syntens, KvK, UOA,VNO-NCW Utrecht, MKB-Utrecht, Immovator, UtrechtInc)
Sociale innovatievoucher van maximaal € 4.000,- plus een 50/50-regeling met een maximum van € 2.000,- (maximale bijdrage Mijn Bedrijf 2.0 is € 6.000,-; maximale eigen bijdrage ondernemer is € 2.000,-)

Procedure

- De ondernemer meldt zich aan bij Mijn Bedrijf 2.0 via www.mijnbedrijf20.nl
- De ondernemer ontvangt weblinks en wachtwoorden voor het invullen van een nulmeting
- Op basis van de resultaten van de nulmeting stelt 1 kennisleverancier een offerte op voor de ondernemer
- De ondernemer en de kennisleverancier komen gezamenlijk naar het intakeloket bij TFI te Utrecht voor een pitch; zij overleggen daar dan tevens de nulmeting, de offerte en een ondertekende de-minimisverklaring
- Ter plekke vindt de vraagarticulatie plaats en wordt het voorstel gehonoreerd of afgewezen
- De verzilvering van de voucher vindt plaats na invulling van een kort evaluatieformulier en een onderbouwing van gemaakte kosten; de ondernemer wordt nadien kort telefonisch geconsulteerd door een van de netwerkpartners.

Looptijd

- Aanvraagperiode : 1 maart 2012 tot en met 30 juni 2012
- Verzilveringsperiode : 1 maart 2012 tot en met 31 augustus 2012
- Intakeloket bij TFI : op afspraak geopend op tussen 10.30 en 15.00 uur op 12, 23, 29 maart, 2,12,
23 april 2012
Adres: Waterstraat 47 te Utrecht

Doelgroep

MKB’ers (op basis van de criteria van Mijn Bedrijf 2.0 en starters (met groeipotentie) gevestigd in de provincie Utrecht die nog geen Mijn Bedrijf 2.0 voucher hebben aangevraagd. Bedrijven die reeds een Mijn Bedrijf 2.0 voucher hebben aangevraagd, zijn uitgesloten van deelname aan de verruimde subsidieregeling.

Mijn Bedrijf 2.0

Met Mijn Bedrijf 2.0 wil de overheid stimuleren dat ondernemers hun organisatie innoveren door slimmer te werken. Hiertoe kunnen ze kosteloos deelnemen aan bijeenkomsten en workshops, gratis een adviestraject doorlopen en het uitgebrachte advies implementeren met een innovatievoucher van maximaal € 6.000,-. Steeds meer ondernemers merken dat relatief kleine investeringen in slimmer werken grote gevolgen kunnen hebben, zoals stijgende omzetten, kortere doorlooptijden en gemotiveerde medewerkers. Dat beeld wordt bevestigd door de jaarlijkse Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor. U leest alles over Mijn Bedrijf 2.0 op www.mijnbedrijf20.nl.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!