Subsidieregels voor goederenvervoer in Gelderland gewijzigd

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de regels over subsidieverstrekking goederenvervoer te wijzigen. Zo is er een nieuw subsidieplafond vastgesteld, worden pilots voor schoon goederenvervoer gestimuleerd en is de hoogte van de subsidie voor goederenvervoer gewijzigd.

Subsidieregels voor goederenvervoer in Gelderland gewijzigd

Goederentrein; bron provincie GelderlandDeze wijzigingen zijn een gevolg van het nieuwe programma 'Logistiek als Gelderse motor', dat Provinciale Staten hebben vastgesteld.

Subsidieplafond

Er is voor 2012 een nieuw subsidieplafond ingesteld van 605.000 euro voor het verrichten van studies en uitvoeren van pilots. Het subsidieplafond voor infrastructuur voor overslagvoorzieningen is ingesteld op 550.000 euro. Volgend jaar zijn er meer middelen beschikbaar.

Hoogte subsidie

De maximale subsidie voor onderzoek naar efficiënt en schoon goederenvervoer is vastgesteld op 100.000 euro. Voor pilots voor schoon goederenvervoer is de maximale subsidie 300.000 euro en projecten die investeren in overslagvoorzieningen kunnen rekenen op maximaal 1 miljoen euro.

Logistiek als Gelderse Motor

De aanpassingen van de subsidieplafonds en subsidieregelingen zijn een onderdeel van het programma logistiek en goederenvervoer. Andere onderdelen uit het programma zullen in overleg met de betreffende partners worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappij Oost NV voor het onderdeel acquisitie.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!