Subsidies voor duurzaam agrarisch ondernemen verhoogd

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Barneveld

Het subsidiepercentage in het project “Duurzaam Agrarisch Ondernemen Food Valley” is onlangs aangepast. Het subsidiepercentage voor (innovatieve) investeringen is opgehoogd van 35 naar 40%. Het maximale subsidiebedrag is € 35.000.

Subsidies voor duurzaam agrarisch ondernemen verhoogd

Wat houdt dit project in?

Het realiseren van innovaties en/of duurzaamheidsmaatregelen bij minimaal 15 veehouderijbedrijven in de Regio Food Valley. De genomen maatregelen kunnen betrekking op onder andere emissiearme stalsystemen, dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en diergezondheid, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Vanuit gemeente Barneveld worden er aanvullend financiële middelen en uren beschikbaar gesteld voor bedrijven die energiemaatregelen (energieopwekking en/of energiebesparing) nemen. Er mag geen sprake zijn van stapeling van landelijke en of andere provinciale subsidies. De eigen bijdrage voor de investeringen is 60%. De financiële bijdrage is max. 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000/aanvraag.

Wat zoeken we?

We zijn (vooral) op zoek naar ondernemers, die bovenwettelijke of innovatieve investeringen doen. Omdat de financiën uit Regio Food Valley afkomstig zijn, komen alleen ondernemers uit gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Rhenen, Renswoude en Veenendaal in aanmerking voor deelname.

Meer informatie?

Paulien Keijzer (Gebiedscoöperatie O-gen) T 033-2776397.
Arjan Bossenbroek (gemeente Barneveld) T 0342 – 495845.
Geert Butz (gemeente Ede) T 0318 – 680638.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!