Subsidies voor veiligheidsprojecten

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: RPC

Voor projecten gericht op de bestrijding van criminaliteit tegen het bedrijfsleven zijn een aantal subsidies beschikbaar.

Subsidies voor veiligheidsprojecten

Een subsidie kan helpen om een veiligheidsproject juist die financiële ondersteuning of ondersteuning met menskracht te geven waardoor de plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Veiligheidsproject en financiering
Voor externe financiering geldt dat subsidieverstrekkende instanties in het algemeen slechts aanvullende financiering bieden, en dus van de aanvrager een begroting verwachten.
Veiligheidsbeleid komt veelal tot stand door publiek-private samenwerking tussen verschillende partners die direct of indirect financieel participeren. Direct door eigen budget beschikbaar te stellen; indirect doordat partners mogelijk toegang hebben tot geldbronnen van derden. Wanneer lokale ondernemers bijvoorbeeld betrokken zijn bij het veiliger maken van een winkelstraat, dan kunnen via de ondernemers mogelijk ook de belangenverenigingen voor ondernemers en de onroerend goedbeheerders bij het project worden betrokken.

Wanneer u creatief bent, zijn er meestal meer gelden beschikbaar dan u op voorhand zult denken. In veel gevallen kunt u diverse gelden ook tegelijk aanvragen, maar wees daar wel duidelijk over naar de potentiële subsidieverstrekkers. Dit kan bijvoorbeeld door deze aanvragen op te nemen in de conceptbegroting van uw project.

Deelsubsidies
Soms kunnen onderdelen van veiligheidsprojecten apart gesubsidieerd worden met middelen bestemd voor bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur of werkgelegenheid, afhankelijk van het desbetreffende project. Dergelijke mogelijkheden kunt u zelf uitzoeken door ministeries te vragen naar regelingen op het (deel)terrein waarvoor u denkt in aanmerking te komen voor subsidie. Dit kunt u ook doen bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente waarbinnen het project is gelegen.

Subsidieregelingen
Over het algemeen lopen de subsidieregelingen via de landelijke overheid. Voor het veiligheidsbeleid zijn dit in eerste instantie het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie.  Daarnaast kennen de provincie Noord-Brabant en de lokale gemeenten vaak nog eigen stimuleringsregelingen toe.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke regelingen:
• Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B)
• Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W)
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)
• Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Meer informatie: PPC Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Midden- en West-brabant

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!