“Succes van regionale samenwerking valt of staat met intrinsieke motivatie iets voor elkaar te willen betekenen”

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede

Op vrijdagmiddag 12 juni sprak dr. ir. Henk Kievit zijn rede uit als nieuwe lector van het CHE- lectoraat Mens & Organisatie. In zijn rede ging Kievit in op de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving en wat dit betekent voor de driehoek tussen de burger, bedrijfsleven en overheid.

“Succes van regionale samenwerking valt of staat met intrinsieke motivatie iets voor elkaar te willen betekenen”

Hij pleit daarbij voor een kanteling van het denken binnen de verschillende domeinen. Naar het zoeken naar wederzijds belang in klant-opdrachtgever relaties, bij concurrenten en in elke denkbare dienstverleningsrelatie.

“In de netwerksamenleving zien we dat deelbelangen van organisaties en particulieren weer hun weg vinden naar samenwerking. Oude samenwerkingsvormen als de coöperatie komen weer terug in een nieuw jasje.” Daarbij noemt hij het belang van nabijheid, het elkaar kennen. “Juist daarom is regionale ontwikkeling zoals in de Food Valley kansrijk als innovatief milieu.” Lector Kievit stelt wel dat  intrinsieke motivatie tot dit nieuwe werken een kritieke factor is: “Het gaat naast elkaar kennen om de wil om je als organisatie te verbinden aan gezamenlijke doelstellingen, alleen zo kun je als regio echte innovatiekracht organiseren.”

Lectoraat Mens & Organisatie

Het Lectoraat Mens & Organisatie stelt zich op als partner voor de Food Valley regio en gaat samen met het werkveld onderzoek doen binnen het thema dienstbaar organiseren, of: Service Innovation. Daarin komen werkveld, Bacheloronderwijs en onderzoek bij elkaar en vormen samen een driehoek die de innovatie van de dienstverleningsprocessen gaat uitdiepen, en ondersteunen.

M&ODenken Evenement

Rondom de installatie organiseerde de Academie Mens & Organisatie van de CHE een interactieve netwerk- en inspiratiedag voor ondernemers, werkveldpartners en mensen uit het onderzoek en onderwijs. Ruim 300 deelnemers bezochten het M&ODenken Event, dat met medewerking van de Omdenkshow van Berthold Gunster verfrissende inzichten bood op deze verder tropische dag.

Meer informatie

Lees de hele lectorale rede van Henk Kievit op www.che.nl/rededienstbaarorganiseren

 

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!