Succesvol veiligheidsproject voor bedrijven verlengt

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB Nederland

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verlengt de financiering van het project Keurmerk Veilig Ondernemen ook na 2012, MKB-Nederland is verheugd.

Succesvol veiligheidsproject voor bedrijven verlengt

Die toezegging deed de minister tijdens een werkbezoek met MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel aan bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel. Daar reikten zij samen het maar liefst 500ste Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) uit. Het KVO geldt als een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking om de criminaliteit tegen bedrijven aan te pakken. Het is tevens een van de pijlers van het nieuwe Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven, dat Opstelten in Zaltbommel heeft gepresenteerd.

Een veilige omgeving is voor bedrijven een voorwaarde om succesvol te kunnen ondernemen. En hoewel de criminaliteit tegen het bedrijfsleven daalt, is het aantal delicten (ruim 2,6 miljoen per jaar) en de schade die ondernemers dientengevolge lijden nog altijd onacceptabel hoog. Meest voorkomende vormen van criminaliteit op bedrijventerreinen zijn inbraken, vernielingen en diefstal van en uit auto’s en vrachtwagens. De jaarlijkse schade loopt in de miljarden.

Samenwerking
Overheid en bedrijfsleven zijn al langer gezamenlijk bezig om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit tegen het bedrijfsleven te bestrijden. Het project Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO) is daarvan een van de meest succesvolle voorbeelden. Gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat er een KVO voor bedrijventerreinen, sinds 2005 uitgevoerd door MKB-Nederland, en een voor winkelgebieden, uitgevoerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van beveiligingscamera’s, beter georganiseerd toezicht, afspraken met politie over uitrukken en aangiftes en het beter verlichten van panden en openbare wegen.

> lees meer over het project KVO-B

Resultaten
Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit op KVO-gecertificeerde bedrijventerrein met soms tientallen procenten afneemt en het gevoel van veiligheid onder zowel ondernemers als klanten fors toeneemt.

Een belangrijke meerwaarde is bovendien dat de samenwerking tussen de betrokkenen structureel verbetert. Bij de aanvang van een project hebben de verschillende partijen vaak ook een verschillend beeld van de aard en omvang van de problematiek en de wijze waarop die moet worden aangepakt. Ondernemers wijzen al snel naar gemeente en politie, die op hun beurt wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Onder objectieve begeleiding gaan alle neuzen gaandeweg het proces dezelfde kant op staan.

Verlenging project KVO-B
Het KVO is ook een van de pijlers van het nieuwe Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven, dat minister Opstelten vanmiddag tijdens het werkbezoek in Zaltbommel heeft gepresenteerd. Op grond daarvan heeft de minister toegezegd de financiering van het succesvolle project, dat eigenlijk dit jaar zou aflopen, ook na 2012 te continueren. MKB-Nederland had daar al langer op aangedrongen, omdat het project zijn effectiviteit al lang en breed heeft bewezen. Tegenover een relatief geringe bijdrage in de proceskosten van de overheid (€ 750.000 per jaar voor KVO-B) staat een veelvoud aan besparingen en investeringen op lokaal niveau: politie en brandweer hoeven minder vaak uit te rukken en ondernemers en gemeenten investeren zelf vele miljoenen in (preventieve) veiligheidsmaatregelen.
Verlenging van het project betekent ook dat MKB-Nederland nog altijd nieuwe KVO-aanvragen van bedrijventerreinen in behandeling kan nemen. Voor dit jaar zijn er al honderd aanvragen meer dan de procesbegeleiding eigenlijk aankan.

Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven

Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland roemde tijdens het werkbezoek het nieuwe Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven vanwege de daadkracht die eruit spreekt. “Dit actieplan is ook een echt actieplan, met concrete maatregelen om de veiligheid voor ondernemers en de pakkans van daders te vergroten: zoals de KVO-projecten, de aanpak van rondtrekkende bendes, van heling, fraude en oplichting en het aangifteproces. Met dit actieplan moeten we in samenwerking voorkomen dat bedrijven hun ‘kroonjuwelen’ kwijtraken en hun continuïteit in gevaar komt.”

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!